Leegstand: of hoe sociale woningbouw muurvast zit

(artikel uit dewereldmorgen.be)

De belasting op de leegstand en verkrotting van woningen en bedrijfsgebouwen die in 1990 in Gent werd ingevoerd, werpt vruchten af. Dat zeggen ze althans bij de stad zelf. Sinds eigenaars van vervallen of langdurig leegstaande panden jaarlijks een aanslagbiljet in de bus krijgen, leverden de stadsdiensten ruim dertig procent meer vergunningen af voor verbouwingen of slopingen. En laat dat nu net zijn waar de eigenaars op uit waren.

Continue reading

Discussie kraakverbod

In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs,
12 april, De Centrale -Kraankindersstraat 2- Gent.
FB-event: https://www.facebook.com/events/657587724288781

15u-16u30: Discussie kraakverbod

Afgelopen jaar dienden zowel Open VLD als SP-A
wetsvoorstellen in die kraken strafbaar maken.
Mogelijk wordt daar onder de volgende regering
over beslist.
Wat staat er precies in die voorstellen?
Welke context en motieven spelen mee om kraken
strafbaar te willen maken? We horen van Nederlandse
activisten hoe zij hebben geprobeerd het
kraakverbod tegen te houden, waarom dat niet is
gelukt en welke consequenties dat vandaag heeft.
Wat kunnen we doen om verzet op te bouwen tegen
een kraakverbod? Wat kan werken (en wat niet)?
Welke concrete initiatieven kunnen we nu al nemen?
 We vertonen ook de docu
‘KRAAK-voor het recht op wonen & tegen de leegstand’.
In het kader van de Alternatieve Boekenbeurs,
12 april, De Centrale- Kraankindersstraat 2 - Gent.
FB-event: https://www.facebook.com/events/657587724288781

Een film en een debat rond kraken en huisvestingsbeleid in Gent.

Het project ‘Architecture of authority’, – dat gedurende maanden suggereerde dat er drie dakloze mensen in Het Paviljoen een maand tentoongesteld zouden worden- sluit het project af met een film en een debat rond kraken en huisvestingsbeleid in Gent. Het debat zal plaatsvinden in zaal Cirque in the School of Arts om 20 uur met Schepen Rudy Coddens, Alain Slock (CAW), Dominique Willaert (Victoria Deluxe) en Pascal Debruyne als moderator. Voorafgaand aan het debat tonen we de film ‘KRAAK – voor het recht op wonen & tegen de leegstand’ (2014) van Evelien Hoedekie.

 

Donderdag 20/03 zal in het kask de film KRAAK getoond worden om 19u, nadien is er het debat. Alles gaat door in zaal Cirque, dat is aan de ingang van de Louis Pasteurlaan, bij het binnenkomen naar rechts de gang volgen.

Continue reading

Op zoek naar een goedkope woning, avontuurlijk aangelegd of gewoon supercool?

Laat je niet kisten door de vastgoedbeschermers!

Entract, Lancelot, Camelot, Forbium, Interim-vastgoebeheer,… Sinds korte tijd rijzen deze bedrijfjes als paddestoelen uit de grond. In steden zoals Gent bieden ze huizen en andere gebouwen aan lage prijzen aan. Aantrekkelijk voor jonge mensen, kunstenaars en mensen met een niet al te groot budget. Op het eerste zicht een verleidelijk aanbod maar laten we deze praktijk even van naderbij beschouwen.

  Continue reading

In wat voor een wereld leven we nu?

Kom op donderdag 6 februari 2014 om 13u30 naar de eerste procesdag in het justitiepaleis in Brussel.

Je hebt het misschien al gehoord: defensieminister De Crem daagt Vredesactie voor de correctionele rechtbank. Waar gaat het over?

Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan,” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd. Vijf jaar later besliste de raadkamer in Brussel on Vredesactie correctioneel te vervolgen voor deze actie wegens het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende goederen.

Het parket heeft zich, op verzoek van minister De Crem, vijf jaar moeten bezighouden met het samenstellen van een (zwak) dossier waarbij de volgens de eiser opgelopen schade (200 euro) in schril contrast staat met de geïnvesteerde onderzoekstijd. Vredesactie daarentegen loopt door de strafrechterlijke vervolging het risico op een zware geldboete en een mogelijk verbod op een aantal activiteiten tot zelfs het ontbinden van de organisatie. Een pijnlijke en schandalige inperking van het recht op vrije meningsuiting en de amputatie van een stuk democratie.

Vredesactie is bezorgd. Wanneer mensen in het Midden-Oosten of China in opstand komen tegen de overheid, juichen we hen toe. Als burgers hier hun stem laten horen, worden ze meer en meer vervolgd en gecriminaliseerd. De ruimte voor sociale en politieke actie staat onder druk. Nochtans zouden we blij moeten zijn dat er in deze tijden nog groepen mensen bestaan die zich het algemeen belang aantrekken en bereid zijn om daarvoor geweldloos lijf en leden in te zetten.

Onze democratie is er gekomen dankzij intense sociale actie. Veel van de verworvenheden die we nu evident vinden, hebben we te danken aan de ongehoorzaamheid van bewegingen en de bereidheid van mensen om zich in te zetten voor het algemeen belang. Ook vandaag hebben we sociale actie nodig om onze democratie in stand te houden en te verbeteren.
Het feit dat we in een rechtstaat leven die democratische grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting erkent, wil nog niet zeggen dat daarmee iedere stem even hard doorweegt in de besluitvorming. Sommige stemmen klinken luider dan andere. En heel wat stemmen vormen hoogstens wat achtergrondruis.

Door geweldloos actie te voeren kan wie niet gehoord wordt, proberen zijn stem te veroveren. De ruimte daarvoor wordt ook in een democratie zelden cadeau gedaan. Via geweldloze acties breken groepen in in een debat. Ze plaatsen problemen op de agenda waar overheden het liever niet over hebben. Dat is wat Vredesactie doet. Dat is waarom we verder doen.

Gent solidair met de Afghanen, tegen uitwijzing!

affiche vind je hier.

Programma Gent Maandag 13 januari 2014
De Afghanen wandelen van Wetteren naar Gent.

Rond 15u worden zij in Gent verwacht. Zij zullen in het Keizerspark opgewacht worden door een ontvangstcomité van Gentenaars

Samen wandelt de groep naar de Sint-Antoniuskerk in de Forelstraat. Deze locatie is symbolisch voor de Gentse strijd van mensen zonder papieren, waar verschillende keren mensen zonder papieren gedurende lange tijd hebben actie gevoerd. Rond de kerk en pastoor Marcel zijn al jarenlang actiegroepen voor de rechten van mensen zonder papieren actief.
Aankomst +/- 15.20u

15.30u: Potlatch ( http://en.wikipedia.org/wiki/Potlatch) Gentse organisaties brengen eten aan de Afghaanse stappers.

16.30u: Vertrek in manifestatie naar de Vooruit.
Er worden fanfares gevraagd om mee te stappen.

17.30 -18.45u: Happening met prominente mensen: verschillende prominente, bekende of interessante mensen zullen gedurende max. 3 minuten hun steun uitspreken aan de Afghaanse actievoerders. Deze happening vindt plaats in de Vooruit.

 

meer info op gentsolidair.be

Kraakverbod terug ingetrokken

Door de discussie open te trekken en het voorstel grondig te analyseren is de Beweging Recht op Wonen er in geslaagd om het wetsvoorstel te laten intrekken!

Volg de discussie en reacties op de wereld morgen.

Karin Temmerman en zelfs Daniel Termont hebben gereageerd. Uit hun reacties blijkt dat men weinig zicht heeft op de realiteit: Het kraakverbod dient volgens hen, om te kunnen optreden als een pand zou gekraakt worden terwijl de bewoner op reis is, in het ziekenhuis ligt of als het pand gerenoveerd wordt.

Als men tijdelijk hun woning verlaat, staat het huis niet leeg, kijkt men door het raam, ziet men dat het bemeubeld is. Gaat men naar het kadaster, weet men dat er domicilies op staan, Het huis zal er zeker niet verloederd uitzien na enkele dagen afwezigheid, Waardoor het al niet in het oog springt van “de kraker”,

 

Daniel verwijst ook nog dat het opvalt dat er steeds meer panden gekraakt worden van private eigenaars. Dat klopt ook. De enige reden hiervan is dat private eigenaars wel inzien dat kraken vele voordelen met zich meebrengt (geen leegstandsbelasting meer moeten betalen, pand wordt onderhouden en opgeknapt,…). Eigenaars zijn meestal wel bereidt een bruikleenovereenkomst af te sluiten met de krakers. Daartegenover staat de a-sociale houding van Stad Gent. Zij criminaliseren krakers en starten onmiddellijk de procedure tot uithuiszetting. Daarbij werken ze nauw samen met antikraakfirma´s om te voorkomen dat hun patrimonium gekraakt wordt. Daarbij vallen de armsten ook uit de boot; men mag geen kinderen hebben, een inkomen kunnen aantonen,..

 

Hopelijk hebben ze hun lesje geleerd en wagen ze het niet meer om opnieuw een voorstel in te dienen…

Stop kraakverbod van SP.a

Het wetsvoorstel vind je hier.

Karin Temmerman (fractieleider van SP.a in het federaal parlement en gemeenteraadslid van Gent) dient een wetsvoorstel in dat kraken strafbaar maakt, evenals bezettingsacties ed.

Het is ons aanvoelen dat Karin T. zich daarbij heeft laten inspireren door de directie van de sociale verhuurmaatschappij WoninGent, die onlangs geconfronteerd werd met het kraken van leegstaande sociale woningen door daklozen. De vader van Karin was ooit voorzitter van De Goede Werkmanswoning, stichtend element van WoninGent. Daarbij is ook op te merken dat de leegstand in Gent gedomineerd wordt door sociale woningmaatschappijen.

De SP.a laat zich weer van hun schoonste kant zien. Ze hebben de beruchte GAS-wet meegestemd en burgemeester Termont wil bedelarij verbieden. Anne Schiettekatte (SP.a-fractievoorzitster & afdelingshoofd sociale zaken & leefbaarheid WoninGent) heeft krakers van WoninGent bedreigd met de woorden dat ze problemen zouden krijgen bij het OCMW… Als ze niet vertrekken binnen 24u wordt de gerechtelijke procedure gestart met hoge kosten tot gevolg, wat hun toekomst zou hypothekeren… De huizen zijn gerenoveerd en er zouden al mensen geplaatst zijn die nu naar de nachtopvang moeten… Na de ontruiming staan die woningen nog altijd leeg.

De beelden van de uitzetting in de Brusselse Gésu kerk staan nog op ons netvlies gebrand. Emir Koc (PS) besliste als burgervader mensen in precaire woonomstandigheden –en met precaire burgerschapsstatuten- op straat te jagen, met als voornaamste alternatief de crisisopvang van de Samu Social. Diegenen die een structurele oplossing kregen zijn een minderheid. De schrijnende armoedesituatie die mensen dwingt tot kraken is niet anders in Gent of Antwerpen.

Het recht op de Stad is nog nooit zover af geweest voor groepen in de marges van de samenleving. Kraken is een overlevingsstrategie waarvoor weinig mensen kiezen. Dat toont ons de dagelijkse realiteit van het werken met deze groepen in de stad. Om vooruit te komen, en enige vorm van sociale mobiliteit te bereiken, zijn kwetsbare groepen op zoek naar een stabiele woonst. Na een moeizame strijd hebben we in Gent enkele “Housing First” projecten die mensen een stabiele woonst verzekeren. Dat is een voorwaarde, in een onrechtvaardige woonomgeving en-dito beleid, om zijn sociale rechten te verzekeren. Geen huis, geen rechten. Een domicilie en een dak boven het hoofd is een basisvoorwaarde voor de organisatie van het alledaagse leven;

Het voorstel van SP.a gaat eigenlijk even ver als dat van de Open VLD, al laat de toelichting anders uitschijnen. Dit omdat de rechtspraak voor huisvredebreuk het toepassingsgebied van woning uitgebreid heeft tot bedrijfsruimten. De toelichting laat uitschijnen dat de strafbaarstelling enkel bewoonde woningen betreft, maar in het voorgestelde artikel gaat het om huizen enz “die een ander rechtmatig gebruikt”. Dit kan dus ook allerlei bedrijfsruimtes omvatten. En, meer fundamenteel, leegstand of niets doen met een pand is ook een rechtmatig gebruik. Als het enkel om ‘bewoonde woningen’ zou gaan, dan is dit voorstel overbodig want net daarvoor is er zoiets als ‘huisvredebreuk’. Het verschil met het Open VLD-voorstel is dat dit door ‘onroerend goed’ te gebruiken, ook terreinbezettingen (bv bosbezettingen als Lappersfort, acties op fabrieks- of bouwterreinen, …) criminaliseert.

De impact op bedrijfsbezetting en de positie van de huurder

Kortom, dit SP.a-voorstel is in praktijk even erg als het VLD-voorstel en niet enkel voor krakers.
Voor het recht op actie in het algemeen heeft dit grote gevolgen. Bv bedrijfsbezettingen enz dreigen hiermee strafbaar te worden, vanaf het moment dat de bedrijfseigenaar de personen formeel de toegang ontzegt. De vakbonden worden hier dus door getroffen en worden daar best rond wakker gemaakt. Idem voor allerlei bezettingsacties, bv door milieugroepen. Bijvoorbeeld de actie door BRoW in het Gentse stadhuis een aantal maanden geleden met de campingbewoners, zou met dit voorstel een strafbare daad geweest zijn vanaf het moment dat de burgemeester zou vragen om op te krassen.

Verder kan dit ook impact hebben op huurbetwistingen ed. Als de eigenaar je opzeg geeft, maar je betwist die wegens een onwettigheid en gaat niet weg, dan wordt dit een zaak met mogelijk strafrechtelijke consequenties. Ze kan bv door de eigenaar via een burgerlijke partijstelling voor de strafrechtbank gebracht worden ipv voor de vrederechter. Het heeft ook allerlei bewijsrechtelijke implicaties. Zo is het ook een simpele manier om allerlei overeenkomsten die mondeling gemaakt zijn eenzijdig op te zeggen zonder dat nog veel verweer mogelijk is. Aan dit laatste heeft Temmerman een beetje gedacht (zie laatste paragraaf toelichting) maar duidelijk niet genoeg, want een inschrijving in het bevolkingsregister bewijst geen recht of titel. Dit voorstel wijzigt dus enorm de machtsverhouding tussen eigenaars en andere partijen die met die eigenaar een overeenkomst hebben (en niet enkel wat betreft woninghuur).

infomania: lezingen en discussies over de wooncrisis

Reeks interessante lezingen en discussies over de wooncrisis!!!!!
Wat is de impact van stadsvernieuwingsprojecten?
Welk huisvestingsbeleid wordt vandaag gevoerd?
Hoe voeren we actie en campagne voor het recht op wonen?

ma 18/11: gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing (Bart Van Bouchaute)

ma 25/11: huisvestingsbeleid doorgelicht (Pascal De Decker)

ma 02/12: sociale huisvesting (Patrice De Meyer)

ma 09/12: recht op wonen van bovenaf en onderuit (Pascal Debruyne)

ma 16/12: discussie recht op wonen

 

alles gaat door in het ANARCHISTISCH CENTRUM
sparrestraat 1a, brugse poort, gent

start 20u15 – gratis toegang

 

www.info-mania.be

infomania@collectifs.net

docu Victoria Deluxe + Leegstand Zonder Zorgen + debat

Fimhuis Klappei presenteert:

docu Victoria Deluxe + Leegstand Zonder Zorgen + debat

Maandag 4 november, Klappeistraat 2, Antwerpen

info Filmhuis Klappei

19u: deuren open

19u30: start filmgedeelte
Eerste toonmoment kraak-reportage Victoria Deluxe: Regie: Victoria Deluxe / België / 2013 / 30 min
Leegstand Zonder Zorgen: Regie: Abel Heijkamp / Nederland / 2013/ 30 min

Na de documentaires volgt een debat rond woonbeleid, alternatieven en schijnoplossingen. In het panel:

Nadine Peeters, huurbegeleidster bij een sociaal verhuurkantoor, in 2012 verkozen voor de districtsraad van Antwerpen voor de Partij van de Arbeid

Abel Heijekamp – Bond Precaire Woonvormen (NL): BPW is opgericht om de woonrechten van antikraak en andere ‘flexbewoners’ op te eisen en te waarborgen. De BPW is dé specialist op het terrein van onvoorspelbaar wonen en informeert en adviseert actief over de risicovolle kanten van antikraak en andere precaire woonvormen. Ook biedt de Bond juridische back-up, zowel inhoudelijk, moreel als financieel, voor flexbewoners die voor hun rechten op willen komen.

Yves Stevens, directeur Camelot België – Camelot, de Europese leegstandbeheerder, beveiligt, onderhoudt, verzekert en genereert inkomsten uit leegstaande vastgoed.

Maarten Van Opstal, woont anti-kraak en deelt zijn ervaringen met ons
Ook de filmmakers zullen aanwezig zijn.

Inkom: vrije bijdrage

Continue reading