Wordt sociale strijd binnenkort terrorisme?

Artikel uit Dewereldmorgen.be

 

Het federaal parket wil 12 personen voor de correctionele rechtbank dagen. Het zou om anarchisten gaan die beschuldigd worden van in de voorbije 7 jaar een 150-tal feiten van “weerspannigheid, vandalisme, diefstallen en brandstichtingen”. Wat zeer belangrijk is in deze tijden van verhoogde politiewaakzaamheid en veiligheidswaanzin, is dat ze beschuldigd worden als leden van een terroristische cel, wat juridisch én discoursgewijs een heel aantal serieuze implicaties kent.

Laat ons eerlijk zijn: deze mensen hebben het spel van sociale verandering niet volgens de regels van de staat gespeeld. Die regels die ons vertellen dat we op een voor ons bepaalde manier naar sociale verandering dienen te streven: stemmen, lobbyen, petities, betogen, staken (al is dat ondertussen al de grens van het aanvaardbare). Deze mensen kozen er blijkbaar voor om dat niet te doen. En kun je het ze kwalijk nemen? Het zijn anarchisten. Zou het niet een beetje ongeloofwaardig zijn om als anarchist de regels van de staat braaf te volgen?

Continue reading

In memoriam voor een te Sociaal VerhuurKantoor

Op 5 oktober 2015 legde VZW Woonfonds, Sociaal Verhuurkantoor te Gent de boeken neer. Het voortbestaan van 188 huurcontracten werd op slag onzeker.

Schepen van Wonen Tom Balthazar noemde het zijn plicht om deze sociaal zwakkeren “maximaal bij te staan”.

Overbevraagde stadsdiensten konden het merendeel van de woningen overhevelen naar het SVK van het OCMW.

Voor tientallen huurders, alleenstaanden en gezinnen, is echter nog steeds geen oplossing gevonden.

Komen zij niet in aanmerking voor een versnelde toewijs van een sociale woning – wachtlijst: meer dan 8000 kandidaten – dan dreigt voor hen de uitzetting.

 

Sociaal Verhuurkantoren zijn het paradepaardje van zowel de rechtse regering als vele linkse stadsbesturen.

Deze instanties verbinden wantrouwig geworden huiseigenaars met wanhopig geworden huurders. Zo helpt men precaire gezinnen aan een huis en spekt men tegelijk de huurmarkt aan. Iedereen wint. Eigenaars krijgen gegarandeerd hun huur. Huurders worden begeleid.

Tot de cijfers collectief in het rood gaan, natuurlijk. Dan zien de verhuurders hun geld niet en betalen alle huurders het gelag. Ook zij die reeds op hun tandvlees zitten.

 

De coördinator van het VZW Woonfonds omschreef haar kantoor tijdens een inspectie als “te sociaal”. Zo sociaal blijkbaar, dat 80000 € aan huursubsidies nooit bij de huurders terechtkwam en 94000 € klusgeld nooit werd opgevorderd bij de eigenaars.

Waarom is hierover geen politieke verontwaardiging, geen mediastorm?

Spelen er te veel politieke belangen? Wil noch het kabinet Homans, noch lokale instanties gehoord hebben dat de SVK’s feitelijk ondergefinancierd zijn?

Wil men de overweldigende vraag naar sociale woningen nog wat meer opdrijven?

Of wil men werkelijk dat de allerzwaksten hun eigen alternatief gaan zoeken, dat ze gaan kraken of op straat slapen?

 

Elke uithuiszetting is een drama. Ook in tijden van tentenkampen en asielcentra.

VZW Woonfonds spitste zich toe op allochtone huurders. Zij worden nu weggerukt uit hun sociaal weefsel, weg van hun kinderopvang, hun buurtschool, hun wijkgezondheidscentrum…

 

Momenteel zitten drie SVK’s in een individueel begeleidingstraject om hun werking te professionaliseren.

Wat als die ook falen zoals het Gentse VZW Woonfonds?

Kunnen hun huurders dan ook rekenen op zo’n individuele begeleiding van staatswege? Of belanden zij weer koudweg waar ze begonnen waren: op een slinkende huurmarkt met stijgende vraagprijzen?

Hoog tijd voor een ander woonbeleid

Artikel uit dewereldmorgen.be

Op maandag 11 januari bericht De Standaard over een onderzoek van sociologe Jana Verstraeten : in Vlaanderen belanden wekelijks tot 250 huishoudens op straat door te hoge huurprijzen. Ja hoor, we hebben dat goed gelezen: 250 per week dat is 1000 per maand of 12000 per jaar. Dit is al lang geen probleem meer van enkelingen die, om welke reden dan ook, hun administratie niet goed in orde houden.

Tijdens de periode 2005 tot 2013 zijn de private huurprijzen gestegen met 8% of ongeveer 1% per jaar bovenop de inflatie.Percentages geven niet altijd een duidelijk beeld. Laten we het dus even concreet maken. Neem nu de alleenstaande mama die dringend een appartement zoekt in het Antwerpse. Vanaf € 750 heb je een appartement met 2 slaapkamers, zie ik zonet op Immoweb. Als we aannemen dat je maximum een derde van je inkomen aan wonen mag besteden, zou onze mama al gauw € 2250/maand moeten verdienen.

Het Grote Woononderzoek (2013) toont aan dat 45 à 50% van de huurders méér betaalt dan een derde van zijn inkomen (woonquote). Wat blijft er dan over om te (over)leven? Sociologe Verstraeten berekende dat het aantal uithuiszettingen alleen maar zal toenemen de komende jaren, net door de stijgende huurprijzen Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Hasselt stelt dat onverwachte kosten vaak al genoeg zijn om in de problemen te komen. Net wat ik zelf in mijn Antwerpse praktijk ook merk. Een ontslag, te hoge onverwachte kosten en de betaalproblemen zijn een feit.

De Belg staat gekend voor zijn baksteen in de maag, met 75% eigenaars. Maar in onze steden zijn de meeste bewoners huurders: Brussel telt 62,2% huurders, Antwerpen 53%.

Dit is een wooncrisis. Alle onderzoeken bewijzen dit. Maar onze regeringen steken de kop in het zand te steken en negeren het recht op wonen voor élke Belg.
Diezelfde onderzoeken tonen aan dat de woonmarkt niet in staat is om het recht op wonen te realiseren. De overheid kan en moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Continue reading

De Vloek declares independence!

ACCORDING TO THE JUDGE’S VERDICT, SOCIAL CENTRE DE VLOEK CAN BE EVICTED
AS EARLY AS THIS MONDAY. FOR THIS REASON, WE FIND IT NECESSARY TO
DECLARE OUR INDEPENDENCE ON THIS DAY, SEPTEMBER 3RD, 2015! AN AUTONOMOUS
ZONE WHERE EQUALITY RULES, WHERE REFUGEES ARE WELCOME AND WHERE
CAPITALISM IS A THING OF THE PAST.

We are calling on everyone to come to the autonomous zone, join us! Read
our declaration of independence below, completely in the style of the US
Declaration of Independence, written in 1776. This declaration will also
be sent to King Willem Alexander of the Netherlands, President Mark
Rutte, all members of the Dutch parliament, and all of The Hague city
council members.

Viva la Independencia y la Libertad, Viva el Lokal Pirata, Viva De
Vloek!

_DECLARATION OF INDEPENDENCE: DE VLOEK, A FREE SPACE, A FREE COMMUNITY_

Continue reading

1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu?

*Vandaag precies een jaar geleden kraakten activisten van vrijplaats De Vloek de Pier aan het Scheveningse strand uit protest tegen de voor genomen ontruiming van De Vloek en de bouw van een Topzeilcentrum op diezelfde plek. Een jaar later strijdt De Vloek nog steeds tegen deze
nieuwbouwplannen en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente doordrukt. Maar waar staan we nu na een jaar actie voeren?*

De gemeente wilde De Vloek al op 5 januari van dit jaar ontruimd hebben, maar zelfs na 3 keer uitstel zit De Vloek er nog steeds. De discussie rond De Vloek en stadsvernieuwing is hoog opgelopen in Den Haag . De Vloek geniet veel steun van mensen in Den Haag maar ook zeker van daarbuiten. De discussie over veryupping en stadsvernieuwing is duidelijk op de agenda gezet.

Continue reading

Call for solidarity

We are Feral Crust autonomous space in the Philippines. We've 
got your contact information through the internet. We are
writing an appeal letter, a call for solidarity in times of
need.

Would you mind if we ask support from you in terms of 
organizing a fundraiser or a benefit in your town? Or if it's 
possible for you to send any amount of financial donation so 
that we can able to sustain activities until end of 2015?

Truly at this time we are having trouble financially and in 
desperate need, having ups and downs though still surviving. 
We wish to keep our activities and projects going and any 
solidarity will surely help and truly matters.

Here's some information about our group:
 Continue reading 

Woonwagenbewoners dreigen uitgezet te worden

De camping aan de Alfons Braeckmanlaan is al zeven jaar gekraakt. We leven er in woonwagens. De eigenaar is Dienst Vastgoed van Stad Gent. Op 29 april ontvingen we onverwacht een dagvaarding waarin geschreven staat dat we op 12 mei voor de vrederechter moeten verschijnen. De stad eist dat we na 1 maand moeten oprotten voor een wandelverbinding door ons terrein. Het proces werd een paar keer uitgesteld en de volgende zitting is op 16 juni.

 

Een korte geschiedenis. Acht jaar geleden werd het terrein door ons in erbarmelijke staat aangetroffen. De meeste chalets en stacaravans die nog op het terrein aanwezig waren, waren klaar voor het schroot en vaak tot de nok met afval gevuld. Geleidelijk werd het afval gesorteerd en weggebracht, de bouwvallen werden neergehaald, de vele roofing en asbest werd zorgvuldig weggebracht. Bij deze werken konden wij op de zeer welkome steun van de groendienst en ivago rekenen, zij boden ons gratis containers aan.

In 2013 nam de Dienst Vastgoed contact met ons op. Na onderling overleg lieten we hen toe om op het terrein foto’s te nemen van constructies die na onze verhuis zouden blijven staan. In dit overleg werd ons beloofd dat we kunnen blijven tot aan de start van de afbraak (datum nog onbekend). We hebben dan ook een uitgebreide tekst gestuurd naar Dienst Vastgoed om onze situatie, met bijhorende problematiek, aan de dienst Wonen voor te leggen. Daar kwam helaas geen antwoord op.

Vorig jaar hadden we goede communicatie met Aquafin. Zij willen dit jaar de gracht die grenst aan de camping in ere herstellen. Zij hebben ons een gedetailleerd plan gegeven met hoe de gracht zal liggen. Ze hebben die gracht zelf één meter opgeschoven, deels door ons bezwaar, zodoende vele bomen niet te moeten kappen.

 

Wij zijn helemaal niet tegen die wandelverbinding. Het is alleen typerend hoe de Stad met hun eigen gemaakte afspraken omgaat. Wij zijn nooit uitgenodigd voor enig buurtoverleg over de plannen met de buurt -ondanks domicilies-, in tegenstelling tot andere buurtbewoners. Er is nog helemaal geen duidelijk plan en beleidsvisie over de concrete invulling van het terrein. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd.

 

Onlangs hebben we twee aangetekende brieven gestuurd (één naar burgemeester Termont en één naar schepen van Wonen Balthazar). Daarin vermeldden we de precaire situatie van woonwagenbewoners. Tevens voegden we enkele alternatieve plekken toe van overheidsinstellingen waar we het wel zien zitten om er te wonen. Twee weken later ontvingen we een brief van de burgemeester die de hete appel doorschuift. Hij is er niet voor bevoegd en heeft de brief doorgegeven aan schepen van wonen Balthazar. Daaruit blijkt duidelijk de onwil van Termont. Enkele jaren geleden was het toch Termont die bemiddelde met vier VZW’s en het CAW zodoende dat 54 Gentse Slovaken een jaar lang konden blijven wonen in het klooster aan de Muide. Van schepen Balthazar hebben we tot nu toe nog niets ontvangen.

1 Mei: Stop het kraakverbod

Hoewel het op 1 mei de dag van de arbeid is, zullen wij om andere redenen de straat op trekken. Tegen het kraakverbod en tegen het asociale beleid van de politiek. Een politiek die bezig is met armoede te criminaliseren en cultuur en subcultuur de kop in te drukken.

 

Voor ons doet het er niet toe wat legaal en wat illegaal is. Het is gewoon tekenend dat de politiek het lef heeft om bepaalde initiatieven als “ongewenst” te bestempelen. Als het kraakverbod er door komt, zullen panden makkelijker ontruimd kunnen worden, waardoor mensen sneller op straat komen te staan en nog dieper de stront in geduwd worden.

Indien we hier niet op reageren zullen onze geliefde ateliers, expo’s, volkskeukens, weggeefwinkels, oefenruimtes voor dans-, circus-, vuur- en muziekacts ook mee de afgrond worden ingetrokken. De parkings van grote gekraakte bedrijfspanden waar we al jaren lustig gebruik van maken om in onze camionetten, caravans en woonwagens te vertoeven, zullen ook geen optie meer zijn. Dit alles is dus ongewenst. Onze manier van organiseren, leven en overleven wordt gemarginaliseerd en verboden!

De overheid gedraagt zich als een pooier, die beschermt wie zij in feite gijzelt.’ In zijn Rudy Kousbroeklezing waarschuwt de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa voor de zelfgekozen dictatuur van de democratische staat. ‘De moderne mens is een gelukkige slaaf met een slaafs geluk.’

Enkele fragmenten uit de pers…

  • Afgelopen winter heeft het OCMW van Aalst dubbel zoveel gezinnen met kinderen moeten opvangen in de daklozenopvang dan andere jaren. Er gebeuren steeds meer uithuiszettingen waardoor mensen op straat komen te staan.

  • Maar ook voor gewone huurders is de wetswijziging problematisch. Welk verhaal zullen zij hebben als ze bijvoorbeeld geen geschreven contract hebben of niet kunnen bewijzen dat ze huur betaalden? Het voorstel is ook verontrustend omdat voorgaande pogingen om kraken strafbaar te stellen meestal gepaard gaan met het beschermen van aanhorigheden van eigendom zoals opritten, parkings, tuinen… Ook deelnemers aan politieke acties als bezettingen, piketten en sit-ins riskeren te worden vervolgd.

  • De Gentse winteropvang telde afgelopen winter ruim dertien procent meer overnachtingen dan het jaar daarvoor. De nood stijgt en de toeleiding kwam veel sneller op gang dan vorige jaren, zo blijkt uit een evaluatie van het OCMW Gent.

  • Antwerpse nachtopvang voor daklozen loopt vol. Om half zeven zaterdagavond meldden zich al de eerste verkleumde daklozen aan ‘de Victor’, het pand van de stad Antwerpen aan de Victor Desguinlei waar de winteropvang plaatsvindt. Ze moesten nog een uur wachten voor de deuren opengingen, want de regels zijn strikt...

  • In Vlaanderen zijn meer dan 5.300 mensen dak- of thuisloos. Dat blijkt uit de eerste grootschalige telling in de (winter)opvangcentra en via de hulpverlening van het CAW en OCMW. ‘Het werkelijke aantal ligt nog hoger’, zegt onderzoeker Koen Hermans van de KU Leuven.‘Uit ons onderzoek blijkt dat per week 300 mensen of gezinnen hun woning dreigen te verliezen’, zegt Hermans.

  • Hasselt – Het Limburgs platform ‘1/3 is de MAX’ heeft gisteren actie gevoerd aan een kraakpand in Hasselt voor een nieuw woonbeleid onder het thema ‘huren is een dure grap’.

  • Eind deze maand loopt in Brussel de winteropvang voor daklozen ten einde. Zonder extra maatregelen zouden er dan weer 900 mensen op straat terechtkomen, onder wie ook 108 kinderen. De vzw Samusocial trekt aan de alarmbel.

Kraakdocumentaire online!

In de documentaire krijgen we een menselijk portret te zien van de diverse motieven en overtuigingen van krakers. Een veelzijdige wereld waarin men op een creatieve en ecologische manier invulling geeft aan de noodzakelijke basisbehoeften, directe solidariteit en vrijheid.

 

Een film van Evelien Hoedekie
In samenwerking met: Kraaksteungroep Gent, Joeri Willekens, Toon Lambrechts, Liesbeth Schroe en met de ondersteuning van Victoria Deluxe

26-27-28 december 2014: Actiedagen in Den Haag voor De Vloek en autonome ruimtes

 

http://devloek.nl/wp-content/uploads/2014/11/1094540_1472988872989800_6050811273514414392_o.jpg

Omdat steeds meer vrijplaatsen en autonome ruimtes worden ontruimd en bedreigd zal er van 26 t/m 28 december in Den Haag een actieweekend plaatsvinden. De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek in januari 2015 ontruimen. Soms moet je vechten voor wat je lief hebt, die tijd is nu! Stop de ontruiming van De Vloek, verdedig autonome ruimtes en vrijplaatsen!

Keer op keer moeten vrijplaatsen en autonome ruimtes wijken voor yuppenprojecten. Zo werd dit jaar nog de Valreep in Amsterdam ontruimd om plaats te maken voor een luxe Grand Café, en nu wil de gemeente Den Haag vrijplaats De Vloek ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. Overal moeten mooie initiatieven die van onderop zijn ontstaan wijken voor yuppenprojecten. Maar het moet niet gaan om de belangen van projectontwikkelaars, maar om de mensen. Daarom organiseren wij van 26 t/m 28 december drie dagen vol van demonstraties en acties.

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/558697947564952/