4.2. hoe kan ik ontruimd worden?

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op wat de eigenaar kan doen om
je uit het pand te zetten en wat jij daar tegen kunt doen. Belangrijk is om op
voorhand te beslissen of je je juridisch wil verweren tegen een
ontruimingsbevel of niet. Met zo’n juridisch verweer kan je voorkomen dat je
op pakweg 24 uur tijd (en soms zelfs korter) uit je kraakpand wordt gezet en
kan je je bewoning rekken. Een blijvend woonrecht afdwingen lijkt tot nu toe
in de praktijk vrijwel onmogelijk, maar een paar maanden tot een half jaar
respijt krijgen is wel haalbaar. Een ontruiming is bv. wel al eens uitgesteld
tot na de winter. Je moet wel op voorhand de knoop doorhakken, want er
hangen wel enkele consequenties aan vast én advocaten kosten geld.
Bovendien heb je doorgaans geen tijd meer om je juridische verweer nog
grondig voor te bereiden, wanneer je plots een eenzijdig verzoekschrift of een
dagvaarding in je bus krijgt.
Een belangrijke consequentie is dat een juridisch verweer betekent dat je
je identiteit moet vrijgeven. Dit doe je echter sowieso het best als je een
eenzijdig verzoekschrift wil vermijden. (zie verder). Ten slotte moet je goed
beseffen dat er geen wetgeving bestaat rond kraken. Dat wil zeggen dat de
rechtspraak zich baseert op de jurisprudentie, dat zijn de voorgaande
vonnissen i.v.m. kraken. Een vonnis kan dus bij latere rechtszaken
opnieuw aangehaald worden als juridisch voorbeeld. Al te lichtzinnig
procederen (met eventueel een nadelig vonnis als resultaat) is dus af te
raden.
Indien je over een laag inkomen beschikt is het mogelijk om een pro-deo
advocaat te krijgen. Deze wordt dan betaald door de staat. In de meeste
steden kun je uitvinden of jij hiervoor in aanmerking komt bij de Balie van
de Orde van Advocaten. Deze organisatie heeft een Bureau voor Juridische
Bijstand waar je terecht kunt met je vragen en het regelen van de
advocaatkosten.
In Gent zit de Balie in het nieuwe gerechtsgebouw aan de
Opgeëistenlaan.
Als je de strafrechtelijke angels omzeilt, kan je niet zomaar stande pede
door de politie of de eigenaar ontruimd worden. Ontruimingen kunnen dan
wel nog op de volgende manieren gebeuren…