4.5. nog enkele juridische tips

– Probeer zoveel mogelijk alle bovengenoemde strafbare zaken te vermijden
– Probeer eventueel tot een overeenkomst te komen met de eigenaar
– Bereid je op voorhand goed voor wanneer je een rechtszaak verwacht,
wanneer je plots een eenzijdig verzoekschrift in je bus krijgt, dan heb je
daar doorgaans geen tijd meer voor
Wanneer je ervoor ijvert om een natuurgebied, een pand, een hele straat
of zelfs een volksbuurt te beschermen van de vernietiging of de sloop
(axiekraak), dan kun je altijd op hetzelfde moment proberen om die
bescherming juridisch af te dingen. Axiekraken zijn natuurlijk niet altijd
succesvol, maar zo nu en dan werpt het wel vruchten af. Het Pand in het
Patershol (Gent) is begin de jaren ’80 bijvoorbeeld uit protest gekraakt
(gecombineerd met een huurstaking), tegenwoordig is het één van de meest
aangename “sociale woningen” in Gent. Wanneer je een historisch waardevol
pand bezet dat je van de teloorgang wil redden, dan kan je altijd proberen
om het pand te laten klasseren als monument. Iedereen kan een dergelijke
aanvraag indienen, je hoeft geen eigenaar of huurder te zijn.Wanneer het
pand “bedreigd” wordt (wanneer er bv. sloopplannen zijn), dan kan je altijd
om een spoedprocedure vragen. Zolang de procedure loopt, mag het dan in
elk geval niet gesloopt worden. Meer informatie vind je op:
http://www.onroerenderfgoed.be.

Ten slotte kan ook de Wet Onkelinx (1993) interessant zijn voor krakers.
Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om gebouwen die al meer dan
zes maanden leegstaan op te vorderen om er daklozen te huisvesten. De
eigenaar krijgt dan een vergoeding. Tot nu toe is in Gent nog nooit van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Momenteel loopt er een proefproject in Antwerpen.