3.6. opknappen en onderhoud

Zeker wanneer je de garantie hebt dat je gedurende een tijd in je pand zal
kunnen blijven, is het belangrijk je pand niet af te leven, maar te
onderhouden en leefbaar te maken. Vergeet ook hier niet dat alle krakers
zullen verrekend worden op jouw gedrag: maak geen stort van je kelder,
breek niet nodeloos dingen af, etc. Voor informatie over opknapwerk
verwijzen we je naar een goede doe-het-zelfgids. We hebben hier niet de
ruimte om alles in detail te bespreken, maar zeker de kleine, minimale
herstellingswerken zouden voor niemand een probleem mogen zijn. Met een
beetje goede wil kan iedereen leren om bv. ramen te vervangen, dakpannen
weer recht te leggen en de dakgoot te ontstoppen. Vochtplekken op de muur
hebben een oorzaak, die soms verbazingwekkend eenvoudig te lokaliseren en
te herstellen valt. Een kleine moeite, die uiteindelijk ook voor je eigen
gezondheid belangrijk is (reuma, longontsteking, …). Een beetje verven of
behangen kan ook al wonderen verrichten. Meubilair en huisraad vind je
verder gratis of voor een spotprijs op het groothuisvuil, op rommelmarkten of
in kringloopwinkels. Let alleszins op je eigen gezondheid, d.w.z. hygiëne en
veiligheid. Pas bijvoorbeeld op voor instortingsgevaar en asbest.
Het belangrijkste is alleszins om te zorgen voor de brandveiligheid. Het
zou, jammer genoeg, niet de eerste keer zijn dat er brand ontstaat in een
kraakpand en de gevolgen kunnen desastreus en zelfs dodelijk zijn. Een
brandblusser in huis hebben kan daarom nooit kwaad. Het is verder
absoluut levensbelangrijk om er altijd over te waken dat schouwen goed
gekuist zijn, vooraleer je er een kachel op aansluit. Kijk de schouwen altijd
goed na, deze kunnen in oude woningen deels ingestort zijn of vol zitten met
vogelnesten, roet of brokstukken. Let ook altijd op met kaarsen, sigaretten,
gaskachels, zybrokhaminnes en olielampen. Oude elektriciteitsleidingen en
gasleidingen; idem dito! (SCHOUW-)BRAND KOMT SOMS ONVERWACHT EN
IS LEVENSGEVAARLIJK!
Bovendien vinden eigenaar, politie en gerecht zaken zoals “onhygiënische
levensomstandigheden” (een rekbaar begrip), instortingsgevaar of
brandveiligheid soms goede redenen om je uit je huis te zetten (zogezegd voor
je eigen bestwil dan). Als het tot een rechtszaak komt, dan zullen deze
begrippen met veel kans de revue passeren. En wanneer je zelf kunt
aantonen dat je het pand hebt hersteld en behoed van verkrotting, dan is dat
meestal een pluspunt voor de rechter. Redenen genoeg dus om er iets aan te
doen en je pand op te knappen. Ook al is het alleen maar voor je eigen
gezondheid, comfort en woonplezier, ook al is het soms veel werk, kost het
soms wat geld en weet je niet op voorhand of je er wel lang zal kunnen
blijven wonen, gewoon doen…