Leve de leegstand?

Het gebeurt niet vaak dat we verrast worden door de daadkracht van de politiek. De voorbije periode regent het wetsvoorstellen en intentieverklaringen van politici om het kraken strafbaar te maken. Dit in schril contrast met de halfslachtige voorstellen om graaicultuur te bestrijden. De directe aanleiding is het incident in de Gentse Holstraat waar krakers naar verluid de woning van een onschuldig gezin op vakantie inpalmden.

De berichtgeving rond dit specifieke incident kwam al snel op losse schroeven te staan. Er werd geïnsinueerd dat het om een bewoond huis ging. Politie en parket hebben daarentegen vastgesteld dat het huis niet bewoond en bemeubeld was. Het verhaal dat het huis gekraakt werd terwijl de eigenaars even het land uit waren, en dat ‘iedereen dit kan overkomen’, blijkt een flink staaltje ‘post-truth’. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat politici dolenthousiast op deze kar sprongen om de aandacht af te leiden van de bovengenoemde schandalen.

Ondertussen is Gent in korte tijd één van de duurste steden geworden om in te wonen. De regering probeert een beeld op te hangen waarbij kraken ingaat tegen het algemeen belang, maar we stellen vast dat de meeste eigendommen in handen zijn van een select groepje superrijken. De meerderheid van de mensen is verplicht hard te zwoegen om hun maandelijkse huur of afbetaling te kunnen neerleggen. De groeiende groep van mensen die zelfs dat niet kunnen zijn de eerste slachtoffers van wetten op maat van kapitaalkrachtigen. Wonen lijkt steeds meer en meer een luxe te worden.

Dit beleid stimuleert bovendien een wildgroei van zogenaamde ‘tijdelijke verhuurkantoren’ die onder het mom van antikraak de huurwetgeving omzeilen. Deze legale huisjesmelkerij schendt het recht op privacy en ontzegt de bewoner fundamentele grondrechten zoals de huisvrede en recht op degelijke woonst. Er wordt grof geld verdiend via dit soort tijdelijke overeenkomsten.

Dit terwijl er al jaren wettelijke middelen zijn om een compromis tussen eigenaar en kraker te bewerkstelligen. Een mondelinge of geschreven overeenkomst tussen beide partijen biedt een wettelijk bindend kader om duidelijke afspraken te maken. Deze praktijk wordt al jaar en dag toegepast door een aanzienlijk deel van de kraakbeweging. Een criminalisering zal de goede verstandhouding met eigenaars belemmeren en krakers meer in de richting van confrontatie duwen.

Daarenboven, door het criminaliseren van één van de overlevingsstrategieën van de Roma, sans papiers en andere ongewensten, zullen deze mensen nog meer in de handen van mensensmokkelaars geduwd worden. Deze sociaal zwakkeren worden de dupe terwijl de netwerken die op hun miserie draaien ongemoeid gelaten worden.

De afbraak van de welvaartsstaat gaat gepaard met een toenemende sociale ongelijkheid. Terwijl het recht op leegstand als hoeksteen van onze samenleving wordt toegejuicht, blijft men ons een oplossing voor de stijgende woningnood schuldig.

Enkele krakers en sympathisanten

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leve de leegstand?

Gesprek bij Van Gils en Gasten

Kraak-activist: “Rechts grijpt gelegenheid aan om kraken strafbaar te maken”

  • VRT
di 14/03/2017 – 00:08 Floor Bruggeman Kraken strafbaar maken is niet de oplossing, integendeel. Dat was de boodschap van kraker Ben Vanderbauwhede en “kraak-activist” Jelle Joseph uit Gent in “Van Gils en gasten”. “Zoals de casus van de Gentse krakers, zo zijn er de laatste jaren maar twee geweest waarvan ik weet”, aldus Joseph. “Telkens weer was er een hele mediahetze en terechte verontwaardiging, en telkens heeft rechts de gelegenheid aangegrepen om kraken strafbaar te maken.”

Eerst en vooral: de twee mannen keuren de situatie in Gent, waarbij Roma hun intrek hebben genomen in het huis van een koppel dat momenteel in Vietnam verblijft, niet goed. “Ik wil me niet radicaal distantiëren van de mensen die daar nu wonen, maar in strikte zin is het geen kraak, er is sprake van inbraak. Ten eerste: kraken doe je in een huis dat nog niet bewoond is. Ten tweede: in dit geval is er sprake van zware uitbuiting. Het is heel snel duidelijk geworden dat de mensen die erin wonen, huur hebben betaald aan de mensen die er hebben ingebroken.” Vanderbauwhede, die zelf in een kraakpand woont in Gent, deelt de mening van Joseph: “Ik vind het onaanvaardbaar dat iemand een woning openbreekt met het doel andere mensen uit te buiten.”

Wanneer is kraken aanvaardbaar?

Maar wanneer is kraken dan wel aanvaardbaar? “Ik kraak vooral uit noodzaak, maar er is ook zoiets als politiek kraken, wat ik volledig ondersteun”, zegt Vanderbauwhede. “Ik vind het ongehoord dat panden blijven leegstaan gewoon om bouwvergunningen enzo rond te krijgen, wat echt vaak gebeurt. In Gent is er nu een enorme leegstand, er staan veel panden leeg en open zodat er vocht binnendringt en het verkrot.” Dat dergelijke panden gekraakt worden om zo een politieke boodschap te geven opdat er iets zou gebeuren, vinden de twee dan ook terecht. Volgens Vanderbauwhede zou de wet-Onkelinx ook een oplossing zijn: die wet dient om leegstaande panden die buiten de woonmarkt blijven, te vorderen ten behoeve van daklozen.

Nachtopvang Gent “ontoereikend”

Joseph gaat vervolgens verder in op de mensen voor wie er niets anders dan kraken opzit. “In Gent heb je bijvoorbeeld op een periode van twee weken slechts vijf nachten nachtopvang. De rest van de nachten moet je zelf zien te regelen: bij een vriend op een zetel en als dat niet lukt op straat of via kraken.” De man durft zelfs nog wat verder gaan: “Het is misschien zelfs zo dat de nachtopvang waarschijnlijk bewust zo ontoereikend gehouden is. Moesten ze alle kraakpanden in Gent ontruimen dan zouden ze nog niet genoeg hebben met het tienvoud van het aantal bedden dat ze nu voorzien.”

Wat als je kraken strafbaar maakt?

Wat het ook zij: de situatie met de Roma in Gent heeft wel het een en ander in gang gezet. Zo beloofde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maatregelen tegen Pasen. “We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen door een strafsanctie te laten volgen”, klonk het vandaag. “Ook wanneer er geen woonschending is, ook wanneer er niemand meer woont.” Voor Open VLD en N-VA volstaat het voorstel van Geens zelfs niet: zij willen kraken strafbaar maken.

Er zijn de laatste tien jaar maar twee casussen zoals dat van in Gent geweest

De twee mannen betreuren dat iets wat strikt genomen geen kraken is net de wet op kraken gaat verstrengen. “Er zijn de laatste tien jaar maar twee casussen zoals dat van in Gent geweest”, zegt Joseph. Hij archiveert namelijk alles wat hij over kraken kan vinden. “Telkens weer was er een hele mediahetze rond en terechte verontwaardiging. Telkens weer heeft rechts de gelegenheid aangegrepen om een wetsvoorstel te doen dat kraken strafbaar moet maken. Maar als je kraken strafbaar maakt, dan hol je de onschendbaarheid van een woning uit. En als je dat doet, wordt huisvredebreuk makkelijker. Het is een feit dat heel veel mensen nu genieten van die onschendbaarheid van een woning: mensen die stoppen met huur te betalen aan hun huisbaas omdat ze een geschil hebben, sans papiers die in een huis zitten waar de politie aan de deur staat…”

Wanneer Lieven Van Gils erop wijst dat er ook zoiets is als eigendomsrecht, wijst Joseph op zijn beurt op “huisvestingsrecht”. “We evolueren naar een steeds repressiever wordende wereld waarin eigendomsrecht meer en meer in beton wordt gegoten.”

“Rechtse meerderheid zal het er wel doorloodsen”

“Ik heb er geen goed oog in”, besluit Joseph. “Het is het negende wetsvoorstel over kraken sinds 2002 en nu roert ook de minister zich. Het zijn vaak de ministeriële besluiten die het halen en dus komt het er waarschijnlijk nog door voor de zomer. De rechtse meerderheid zal het er wel door loodsen.”

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gesprek bij Van Gils en Gasten

Benefiet voor arrestanten van De Vloek (Den Haag)

15800230_10154260390418494_4339366039317620780_o

Posted in Uncategorized | Comments Off on Benefiet voor arrestanten van De Vloek (Den Haag)

Uitspraak krakers van De Vloek uit Den Haag

De Vloek ontruiming: veroordeling 30.030,35 euro

Op 21 december 2016 veroordeelde de rechtbank in Den Haag de tien mensen die zijn opgepakt tijdens de ontruiming van sociaal centrum De Vloek in 2015 tot 30.030,35 euro schadevergoeding.

De Vloek werd, nadat het 13 jaar eerder werd gekraakt, op 9 september 2015 ontruimd door een overmacht aan politie, leger, anti-terreureenheden, waterkanonnen en een scherpschutter. Tien mensen werden gearresteerd en later veroordeeld voor kraken, vijf van hen ook voor geweldpleging tegen de politie. De vijf zaten twee weken in de gevangenis.

Maanden na de ontruiming kwam de gemeente met een eis van ruim 50.000 euro schadevergoeding. Wij weigerden dit te betalen en startten een rechtszaak die maanden heeft geduurd. Op 21 december 2016 deed de rechter uitspraak en veroordeelde ons tot 30.030,35 euro schadevergoeding. Het bedrag bestaat voornamelijk uit op het opruimen en afvoeren van de hoeveelheid puin die volgens de gemeente is gebruikt voor barricades in het pand, en deurwaarderskosten.

Financiële repressie

Het is niet de eerste keer dat een gemeente dit middel van financiële repressie inzet. Zo moesten de mensen die zich verzetten tegen de ontruiming van de Ubica panden in Utrecht 37.500 euro betalen.

Het is een van de middelen uit de legio opties die de staat gebruikt in hun poging de sociale strijd te breken, en mensen extra te straffen buiten het strafrecht om. Wij zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schadevergoeding van 30.030,35 euro. Dit houdt in dat iedereen verantwoordelijk wordt gehouden voor het gehele bedrag; ieder van ons kan afzonderlijk gedwongen worden de volledige betaling te doen, ook al worden de anderen ook aansprakelijk gehouden. Het bedrag wordt dus niet door 10 gedeeld waarna ieder zijn deel moet betalen.

Hoger beroep

We hebben besloten om hoger beroep in te stellen. Het hoger beroep heeft echter geen schorsende werking. De vraag is dan ook of de gemeente het hoger beroep gaat afwachten, of het vonnis al ten uitvoer gaat leggen.

De strijd waar het om ging

Laten we niet vergeten waar de strijd rond De Vloek over ging. Anderhalf jaar lang is er een zeer actieve strijd gevoerd. Van het kraken van de Pier, de bezetting van het dak van het stadhuis tot demonstraties en allerlei andere acties. Deze strijd ging niet alleen om het behoud van een zeer belangrijke plek als De Vloek als sociaal centrum en onderdeel van de anti-kapitalistische structuren. Het was ook een strijd tegen de gentrificatie en veryupping van Scheveningen. Een strijd die niet alleen onszelf aan gaat maar erg veel mensen in Den Haag en daar buiten. Een fundamentele strijd tegen de verdrukking van het kapitaal, projectontwikkelaars en de grootheidswaanzin van lokale bestuurders. Een strijd die gevoerd moet blijven worden.

Ondanks deze veroordeling en de vele andere repressieve maatregelen die ons treffen in Den Haag zijn wij vastberaden om ons niet neer te leggen bij deze wereld van uitbuiting, racisme en autoriteit. Wij zetten de sociale strijd voort!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uitspraak krakers van De Vloek uit Den Haag

In memoriam voor een te Sociaal VerhuurKantoor

Op 5 oktober 2015 legde VZW Woonfonds, Sociaal Verhuurkantoor te Gent de boeken neer. Het voortbestaan van 188 huurcontracten werd op slag onzeker.

Schepen van Wonen Tom Balthazar noemde het zijn plicht om deze sociaal zwakkeren “maximaal bij te staan”.

Overbevraagde stadsdiensten konden het merendeel van de woningen overhevelen naar het SVK van het OCMW.

Voor tientallen huurders, alleenstaanden en gezinnen, is echter nog steeds geen oplossing gevonden.

Komen zij niet in aanmerking voor een versnelde toewijs van een sociale woning – wachtlijst: meer dan 8000 kandidaten – dan dreigt voor hen de uitzetting.

Sociaal Verhuurkantoren zijn het paradepaardje van zowel de rechtse regering als vele linkse stadsbesturen.

Deze instanties verbinden wantrouwig geworden huiseigenaars met wanhopig geworden huurders. Zo helpt men precaire gezinnen aan een huis en spekt men tegelijk de huurmarkt aan. Iedereen wint. Eigenaars krijgen gegarandeerd hun huur. Huurders worden begeleid.

Tot de cijfers collectief in het rood gaan, natuurlijk. Dan zien de verhuurders hun geld niet en betalen alle huurders het gelag. Ook zij die reeds op hun tandvlees zitten.

De coördinator van het VZW Woonfonds omschreef haar kantoor tijdens een inspectie als “te sociaal”. Zo sociaal blijkbaar, dat 80000 € aan huursubsidies nooit bij de huurders terechtkwam en 94000 € klusgeld nooit werd opgevorderd bij de eigenaars.

Waarom is hierover geen politieke verontwaardiging, geen mediastorm?

Spelen er te veel politieke belangen? Wil noch het kabinet Homans, noch lokale instanties gehoord hebben dat de SVK’s feitelijk ondergefinancierd zijn?

Wil men de overweldigende vraag naar sociale woningen nog wat meer opdrijven?

Of wil men werkelijk dat de allerzwaksten hun eigen alternatief gaan zoeken, dat ze gaan kraken of op straat slapen?

Elke uithuiszetting is een drama. Ook in tijden van tentenkampen en asielcentra.

VZW Woonfonds spitste zich toe op allochtone huurders. Zij worden nu weggerukt uit hun sociaal weefsel, weg van hun kinderopvang, hun buurtschool, hun wijkgezondheidscentrum…

Momenteel zitten drie SVK’s in een individueel begeleidingstraject om hun werking te professionaliseren.

Wat als die ook falen zoals het Gentse VZW Woonfonds?

Kunnen hun huurders dan ook rekenen op zo’n individuele begeleiding van staatswege? Of belanden zij weer koudweg waar ze begonnen waren: op een slinkende huurmarkt met stijgende vraagprijzen?

Posted in Uncategorized | Comments Off on In memoriam voor een te Sociaal VerhuurKantoor

Hoog tijd voor een ander woonbeleid

Artikel uit dewereldmorgen.be

Op maandag 11 januari bericht De Standaard over een onderzoek van sociologe Jana Verstraeten : in Vlaanderen belanden wekelijks tot 250 huishoudens op straat door te hoge huurprijzen. Ja hoor, we hebben dat goed gelezen: 250 per week dat is 1000 per maand of 12000 per jaar. Dit is al lang geen probleem meer van enkelingen die, om welke reden dan ook, hun administratie niet goed in orde houden.

Tijdens de periode 2005 tot 2013 zijn de private huurprijzen gestegen met 8% of ongeveer 1% per jaar bovenop de inflatie.Percentages geven niet altijd een duidelijk beeld. Laten we het dus even concreet maken. Neem nu de alleenstaande mama die dringend een appartement zoekt in het Antwerpse. Vanaf € 750 heb je een appartement met 2 slaapkamers, zie ik zonet op Immoweb. Als we aannemen dat je maximum een derde van je inkomen aan wonen mag besteden, zou onze mama al gauw € 2250/maand moeten verdienen.

Het Grote Woononderzoek (2013) toont aan dat 45 à 50% van de huurders méér betaalt dan een derde van zijn inkomen (woonquote). Wat blijft er dan over om te (over)leven? Sociologe Verstraeten berekende dat het aantal uithuiszettingen alleen maar zal toenemen de komende jaren, net door de stijgende huurprijzen Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Hasselt stelt dat onverwachte kosten vaak al genoeg zijn om in de problemen te komen. Net wat ik zelf in mijn Antwerpse praktijk ook merk. Een ontslag, te hoge onverwachte kosten en de betaalproblemen zijn een feit.

De Belg staat gekend voor zijn baksteen in de maag, met 75% eigenaars. Maar in onze steden zijn de meeste bewoners huurders: Brussel telt 62,2% huurders, Antwerpen 53%.

Dit is een wooncrisis. Alle onderzoeken bewijzen dit. Maar onze regeringen steken de kop in het zand te steken en negeren het recht op wonen voor élke Belg.
Diezelfde onderzoeken tonen aan dat de woonmarkt niet in staat is om het recht op wonen te realiseren. De overheid kan en moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hoog tijd voor een ander woonbeleid

De Vloek declares independence!

ACCORDING TO THE JUDGE’S VERDICT, SOCIAL CENTRE DE VLOEK CAN BE EVICTED AS EARLY AS THIS MONDAY. FOR THIS REASON, WE FIND IT NECESSARY TO DECLARE OUR INDEPENDENCE ON THIS DAY, SEPTEMBER 3RD, 2015! AN AUTONOMOUS ZONE WHERE EQUALITY RULES, WHERE REFUGEES ARE WELCOME AND WHERE CAPITALISM IS A THING OF THE PAST.

We are calling on everyone to come to the autonomous zone, join us! Read our declaration of independence below, completely in the style of the US Declaration of Independence, written in 1776. This declaration will also be sent to King Willem Alexander of the Netherlands, President Mark Rutte, all members of the Dutch parliament, and all of The Hague city council members.

Viva la Independencia y la Libertad, Viva el Lokal Pirata, Viva De Vloek!

DECLARATION OF INDEPENDENCE: DE VLOEK, A FREE SPACE, A FREE COMMUNITY When in the Course of human events, it becomes necessary for a community of people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which they are entitled, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes
which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all people are born equal; that they are by this fact endowed with inalienable rights; that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

That to secure these rights, political institutions are created, deriving their just powers from the consent of those for whom the institutions make decisions.

That whenever any political institution becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new form of governance, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem
most likely to effect their Safety and Happiness.

But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object of profit and power, evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

That is the painful situation of social center De Vloek. Herein lies the root of the necessity which is now forcing the occupants of De Vloek to change the political system. The history of the present and consecutive government of the Kingdom of the Netherlands is a history of repeated injustices and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over our social centers and communities, in particular against De Vloek. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

De Vloek is a place where people found living space. The right to shelter, even if continually threatened by landlords, speculators and commerce, was provided here. Court rulings, blackmail and forced evictions by police are a fundamental violation of this right to shelter, a violation that is not insignificant, but fundamental.

De Vloek is a place where people can find an outlet for their creativity, and where other people can learn from these expressions. A society that values freedom encourages these kinds of places. It is not without reason that these places are known as “free spaces”. A system that denies this is not worthy of being called a free society. No free space owes its loyalty and obedience to such a despotic political system.

De Vloek is a place where people actively strive for precisely the world of equality, freedom, and the pursuit of happiness that even the Kingdom of the Netherlands considers to be inalienable and fundamental rights. By attempting to put an end to this free space, it is in violation of its professed fundamental principles.

For these reasons, De Vloek wishes to no longer in any manner be connected to the Kingdom of the Netherlands, which answers its call for freedom with despotism, extortion, and tyranny. De Vloek hereby declares itself to be an independent free space, and extends a hand to all those who share her goals.

De Vloek will regulate her relations with other political entities on the basis of equality, including with the Kingdom of The Netherlands. To begin, we offer the aforementioned Kingdom mutual diplomatic recognition, including an exchange of ambassadors. De Vloek is not looking for a fight. But her members – equal and free citizens of an autonomous community based on solidarity – will defend their independence, by any means necessary. We are calling on every freedom and solidarity loving person to support us in this struggle.

Signed,

De Vloek Independent and Autonomous zone

www.devloek.nl
devloek@riseup.net
facebook.com/devloek
twitter.com/devloek

Links:
http://www.devloek.nl

Posted in kraken | Comments Off on De Vloek declares independence!

1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu?

*Vandaag precies een jaar geleden kraakten activisten van vrijplaats De Vloek de Pier aan het Scheveningse strand uit protest tegen de voor genomen ontruiming van De Vloek en de bouw van een Topzeilcentrum op diezelfde plek. Een jaar later strijdt De Vloek nog steeds tegen deze
nieuwbouwplannen en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente doordrukt. Maar waar staan we nu na een jaar actie voeren?*

De gemeente wilde De Vloek al op 5 januari van dit jaar ontruimd hebben, maar zelfs na 3 keer uitstel zit De Vloek er nog steeds. De discussie rond De Vloek en stadsvernieuwing is hoog opgelopen in Den Haag . De Vloek geniet veel steun van mensen in Den Haag maar ook zeker van daarbuiten. De discussie over veryupping en stadsvernieuwing is duidelijk op de agenda gezet.

Continue reading

Posted in kraken | Comments Off on 1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu?

Call for solidarity

We are Feral Crust autonomous space in the Philippines. We've 
got your contact information through the internet. We are
writing an appeal letter, a call for solidarity in times of
need.

Would you mind if we ask support from you in terms of 
organizing a fundraiser or a benefit in your town? Or if it's 
possible for you to send any amount of financial donation so 
that we can able to sustain activities until end of 2015?

Truly at this time we are having trouble financially and in 
desperate need, having ups and downs though still surviving. 
We wish to keep our activities and projects going and any 
solidarity will surely help and truly matters.

Here's some information about our group:
 Continue reading 
Posted in kraken | Comments Off on Call for solidarity

Woonwagenbewoners dreigen uitgezet te worden

De camping aan de Alfons Braeckmanlaan is al zeven jaar gekraakt. We leven er in woonwagens. De eigenaar is Dienst Vastgoed van Stad Gent. Op 29 april ontvingen we onverwacht een dagvaarding waarin geschreven staat dat we op 12 mei voor de vrederechter moeten verschijnen. De stad eist dat we na 1 maand moeten oprotten voor een wandelverbinding door ons terrein. Het proces werd een paar keer uitgesteld en de volgende zitting is op 16 juni.

 

Een korte geschiedenis. Acht jaar geleden werd het terrein door ons in erbarmelijke staat aangetroffen. De meeste chalets en stacaravans die nog op het terrein aanwezig waren, waren klaar voor het schroot en vaak tot de nok met afval gevuld. Geleidelijk werd het afval gesorteerd en weggebracht, de bouwvallen werden neergehaald, de vele roofing en asbest werd zorgvuldig weggebracht. Bij deze werken konden wij op de zeer welkome steun van de groendienst en ivago rekenen, zij boden ons gratis containers aan.

In 2013 nam de Dienst Vastgoed contact met ons op. Na onderling overleg lieten we hen toe om op het terrein foto’s te nemen van constructies die na onze verhuis zouden blijven staan. In dit overleg werd ons beloofd dat we kunnen blijven tot aan de start van de afbraak (datum nog onbekend). We hebben dan ook een uitgebreide tekst gestuurd naar Dienst Vastgoed om onze situatie, met bijhorende problematiek, aan de dienst Wonen voor te leggen. Daar kwam helaas geen antwoord op.

Vorig jaar hadden we goede communicatie met Aquafin. Zij willen dit jaar de gracht die grenst aan de camping in ere herstellen. Zij hebben ons een gedetailleerd plan gegeven met hoe de gracht zal liggen. Ze hebben die gracht zelf één meter opgeschoven, deels door ons bezwaar, zodoende vele bomen niet te moeten kappen.

 

Wij zijn helemaal niet tegen die wandelverbinding. Het is alleen typerend hoe de Stad met hun eigen gemaakte afspraken omgaat. Wij zijn nooit uitgenodigd voor enig buurtoverleg over de plannen met de buurt -ondanks domicilies-, in tegenstelling tot andere buurtbewoners. Er is nog helemaal geen duidelijk plan en beleidsvisie over de concrete invulling van het terrein. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd.

 

Onlangs hebben we twee aangetekende brieven gestuurd (één naar burgemeester Termont en één naar schepen van Wonen Balthazar). Daarin vermeldden we de precaire situatie van woonwagenbewoners. Tevens voegden we enkele alternatieve plekken toe van overheidsinstellingen waar we het wel zien zitten om er te wonen. Twee weken later ontvingen we een brief van de burgemeester die de hete appel doorschuift. Hij is er niet voor bevoegd en heeft de brief doorgegeven aan schepen van wonen Balthazar. Daaruit blijkt duidelijk de onwil van Termont. Enkele jaren geleden was het toch Termont die bemiddelde met vier VZW’s en het CAW zodoende dat 54 Gentse Slovaken een jaar lang konden blijven wonen in het klooster aan de Muide. Van schepen Balthazar hebben we tot nu toe nog niets ontvangen.

Posted in kraken | Comments Off on Woonwagenbewoners dreigen uitgezet te worden