4.2.1. een procedure voor het vredegerecht

De eigenaar kan op basis van zijn eigendomsrecht de ontruiming
vragen via een procedure voor de vrederechter. Deze rechter heeft de
bevoegdheid inzake huurrecht en “tot uitzetting uit plaatsen zonder recht
betrokken” (art. 591 Ger W). Dergelijke procedure kan een tijdje duren, zeker
als je in beroep gaat. Je moet afwegen wat de kosten zijn (gerechtskosten,
advocaat) tegen de baten (een langer verblijf). Ga er wel vanuit dat je
uiteindelijk een uitzettingsbevel krijgt.