5.3. volkskeukens en andere activiteiten

Als je activiteiten organiseert in je kraakpand, kan je problemen krijgen
wegens allerlei reglementeringen (brandveiligheid, hygiëne, voedselinspectie,
SABAM, milieu-inspectie, …). Meestal doet de politie hier geen moeite voor,
maar als een stok gezocht wordt om mee te slaan, dan is die hier vaak te
vinden.
Het meest voorkomende geval is de reglementering op café’s. Er is
theoretisch een openingstaks vereist overal waar er gegiste dranken (bier,
wijn) verkocht worden om ter plaatse verbruikt te worden. De openingstaks
is enkele jaren geleden tot nul herleidt, maar bestaat nog omdat er enkele
vergunningsverplichtingen (moraliteitsattest, hygiëneattest) aan verbonden
zijn. Met verkopen wordt gelijk gesteld het (gratis) aanbieden of laten
gebruiken van gegiste dranken in een voor het publiek toegankelijke plaats.
Met een volkskeuken, kraakcafé, enz. val je dus in principe onder deze
reglementering.
Er gelden wel enkele uitzonderingen:
– Als de drank enkel bij maaltijden wordt geschonken
– Als dit in private kring gebeurt: een vereniging waarvan de toegang
gereglementeerd is en welke niet uitsluitend opgericht is of bezocht wordt
om sterke of gegiste dranken te gebruiken wordt beschouwd als private
kring.
Als je problemen krijgt kan je best een systeem van lidmaatschap
opzetten met je eigen “lidkaarten” die je bv. bij een eerste bezoek aan een
symbolische prijs kan krijgen. Verder kun je eventueel ook een bordje
met “privé” aan de deur hangen (wat wel mensen kan afschrikken) en/of
een onthaal organiseren aan de deur, waarbij je bezoekers vraagt om
symbolisch “lid” te worden van je vereniging (via bv. het opgeven van een
emailadres voor je emaillijst).
Aangezien het nooit de bedoeling is om winst te maken op activiteiten in
kraakpanden, zou je verder geen problemen mogen krijgen (bv. met de
belastingen). Meestal worden zaken tegen een minimale onkostenvergoeding
of zelfs gratis aangeboden. Anders kun je ook altijd proberen om met een
systeem van “vrije bijdrage” te werken.
In noodgevallen kun je ook je eigen VZW oprichten of je laten inschrijven
als “feitelijke vereniging” (wat minder administratieve rompslomp inhoudt).
Maar om werkelijk helemaal in orde te zijn met alle vergunningen en regels,
pfew… dat is voor een kraakpand een bijna onmogelijke zaak. Om ergens
met een caravan te staan heb je bijvoorbeeld in theorie onder meer een
bouwvergunning nodig, begin daar maar eens aan. Dus ja, probeer zo veel
mogelijk in orde te zijn waar het kan en gebruik verder je gezond verstand.
De heren en dames van SABAM laat je trouwens gewoon aan de deur staan,
de bands die optreden in kraakpanden zijn daar doorgaans sowieso niet bij
aangesloten, dus ze kunnen de pot op.