4. kraken en de wet

Kraken is niet strafbaar, maar wel i l legaal . Eigenlijk is er momenteel
gewoon geen wetgeving rond kraken. Het mag natuurlijk niet (het is illegaal),
maar het is op zich niet strafbaar. De CD&V heeft wel een wetsvoorstel
ingediend om het kraken op zich strafbaar te maken, maar dat is gelukkig
tot nu toe nog niet goedgekeurd. Aangezien het eigendomsrecht van de
eigenaar meer dan voldoende wettelijke bescherming geniet, willen we hierbij
meteen argumenteren dat een dergelijke “antikraakwet” (die zelfs
gevangenisstraffen wil voor het kraken op zich) volgens ons totaal overbodig
is. Bovendien zijn er een heleboel andere zaken los van de pure bewoning,
die wel strafbaar zijn, zoals inbraak, vandalisme, drugs, overlast en diefstal.
Een anti-kraakwet is dus niet nodig om dergelijke zaken te bestraffen.
In de volgende paragrafen wordt nauwkeurig uitgelegd welke juridische
conflicten er ontstaan wanneer je kraakt. Samengevat komt het neer op een
conflict tussen het eigendomsrecht van de eigenaar en jouw recht op wonen.
In ons rechtssysteem is het eigendomsrecht veruit het omvangrijkste en
meest beschermde recht. Het grondwettelijke “recht op wonen” is weliswaar
een sociaal recht, maar het is niet afdwingbaar (en al helemaal niet van een
individuele eigenaar). Het eigendomsrecht primeert dus op het recht op
wonen en de eigenaar kan dus altijd via juridische weg zijn eigendom
terugvorderen (en jou eruit laten gooien door de politie). De voornaamste
wettelijke bescherming die ook krakers ten slotte kunnen genieten is de
“onschendbaarheid van de woning”. Deze beschermt je natuurlijk niet
zomaar tegen ontruiming, maar wel tegen ongewenst bezoek in je woning.
Ook dit wordt hieronder uitgelegd.