2.3. praktische voorbereidingen

Eenmaal je een geschikt pand gevonden hebt en alle nodige informatie
verzameld hebt, kan je aan de echte voorbereiding beginnen. Het is altijd
beter in groep te kraken. Je staat sterker en voorkomt een illegale
ontruiming gemakkelijker. Het is belangrijk als groep samen te zitten en de
situatie te bespreken. Deze plannen houd je binnen de groep; ga ze dus niet
overal rondbazuinen. Het eerste punt op de agenda is de voorkraak (zie
verder). Leg hiervoor een datum vast en bespreek wat je allemaal nodig zult
hebben. Afhankelijk van de situatie kan dit verschillen.
Bepaal op voorhand je strategie. Bespreek voor je effectief een pand
kraakt, hoe je om zal gaan met een ontruiming, een ontruimingsbevel, enz.
Cruciale vragen daarbij zijn of jullie je eventueel via juridische weg willen
verdedigen of niet, en of je eventueel je identiteit wil vrijgeven of niet.
Verderop meer hierover.Ook is het belangrijk te bespreken hoe je met de
eigenaar wilt omgaan (wil je onderhandelen om eventueel tot een
overeenkomst te komen of niet?), met de buurt, met de media en met de
politie. Als je de pers wilt contacteren, bereid je op voorhand je perswerking
voor (maak een persverklaring, stel een perswoordvoerder aan, verzorg je
perscontacten, …)
Bespreek ook op voorhand met je groep wat je precies met je pand wil
doen. Is dat enkel wonen of ook voor andere activiteiten die je er eventueel
wilt organiseren (bv. ateliers, concerten, volxkeukens, …)?
We spreken ons niet uit over wat de beste werkwijze is. Maar wel
belangrijk is dat je groep dit vooraf doorgepraat heeft en dat er een duidelijke
keuze is gemaakt.