3.1. de voorkraak

De voorkraak is het onopvallend bezetten van een pand de nacht voor de
openlijke kraak. In het geval van een stille kraak is dit het kraken als
dusdanig. Een voorkraak gebeurt om twee redenen:
1. Voorkomen dat je opgepakt wordt voor braak van afsluiting,
huisvredebreuk of inbraak. In het geval dat je een deur of een raam
forceert maak je je schuldig aan het misdrijf ‘braak van afsluiting’.
Wanneer je op heterdaad betrapt wordt, kan de politie je daarvoor
oppakken. Er is echter enkel sprake van deze misdrijven als je iets moet
forceren, niet als je gewoon kan binnenwandelen. Zolang het om een
onbewoond pand gaat, maak je je trouwens niet schuldig aan
huisvredebreuk.
2. Voorkomen dat je direct wordt ontruimd door de politie omdat je er
zogezegd nog niet woont. Zodra je ergens woont, ben je namelijk zelf
beschermd door de onschendbaarheid van de woning (zie 4.3).Dan kan
de politie (of andere lastpakken, de eigenaar bijvoorbeeld) de woning
enkel nog betreden als je ze binnenlaat of als ze een huiszoekingsbevel
hebben. Een voorkraak geeft je de gelegenheid de komst van de politie
voor te bereiden.
De “voorkraak” dient dus om de schimmige zone te overbruggen tussen
het moment dat je het pand binnendringt (met het risico dat je moet
“breken”) en het moment dat je er woont (en je dus beschermt bent door de
“onschendbaarheid van de woning”). Kraken is op zich niet strafbaar, maar
het vaak onvermijdelijke “braak van afsluiting” is dat wel. Op het moment
dat je aan het “breken” bent, moet je dus erg goed opletten dat je niet betrapt
wordt door de politie. Eenmaal je een pand “bewoont”, mag de politie je er
wettelijk gezien niet zomaar zonder gerechtelijk bevel uitsleuren. Wanneer
het “binnenbreken” ophoudt en wanneer het “wonen” begint, dat is echter
nogal vaag… Daarom worden panden dus eerst stilletjes en zo onopvallend
mogelijk “voorgekraakt”. De truc is zo weinig mogelijk te “breken” en zo
snel mogelijk te “wonen” .
Enkele belangrijke zaken:
– Het materiaal dat je nodig hebt om het huis binnen te raken (koevoet,
slotentrekker, engelse sleutel, schroevendraaiers…).Een fototoestel om de
staat van het huis bij de kraak vast te leggen, om zo leegstand en
verkrotting aan te tonen. Handig bij eventueel proces of wanneer je plots
geconfronteerd wordt met een schadeclaim. Kan ook van pas komen bij
politiegeweld.
– Dingen die je nodig hebt om de ingangen af te sluiten (nieuwe sloten,
barricademateriaal, houten balken, bouwstempels). Touw, ijzerdraad,
hamer en nagels, accuboer, schroeven… kunnen ook altijd van pas
komen, net als een veegborstel, vuilniszakken en ander materiaal
waarmee je nadien onmiddellijk begint op te kuisen.
– Overlevingspakket voor de eerste dagen: slaapzakken, dekens,
zaklampen, kaarsen, huisraad, eten, drinken, gasvuurtje, toiletpapier,
tandenborstel, …(ongeveer hetzelfde als alles wat je persoonlijk nodig
hebt om een aantal dagen te gaan kamperen)
– Voor open kraak: spandoeken, verf, muurkranten, persverklaring,
buurtpamfletten, … Voor stille/woonkraak: evtueel een nieuwe deurbel,
brievenbus…
– Een kopietje van de informatie die je hebt over de eigenaar en het pand.
– Eventueel een vorm van communicatie met mensen buiten het pand
(gsm’s), die je op de hoogte kan houden en evtueel kan waarschuwen (in
het geval van illegale ontruimingen of knokploegen). Houd desgewenst
een advocaat stand-by.
Neem geen dingen mee die je niet wil kwijtraken. Het gebeurt wel meer
dat, in geval van ontruiming, dingen in beslag genomen worden.
Hoe ga je het best te werk? Breek eerst zo onopvallend mogelijk binnen
(zie cursus ‘Breken’) en ruim zodra je binnen bent alle sporen van inbraak
op. Barricadeer alle mogelijke ingangen en zet onmiddellijk een nieuw slot op
de deur. Zo voorkom je dat de politie je er meteen ’s nachts nog uit kan
komen sleuren. Eens je binnen bent maak je het jezelf een beetje
comfortabel: ruim op en installeer voorlopige slaap- en leefruimtes. Probeer
ervoor te zorgen dat je de basishuisraad binnen hebt. Zo snel mogelijk voor
een brievenbus en deurbel zorgen kan ook helpen.
Let er vooral op dat je de ramen goed toe hebt gedaan voordat je licht
maakt. Dit zou je verblijf gemakkelijk verraden.
’s Morgens, op je eerste dag in je nieuwe woning, neem je foto’s van o.a.
lege, stoffige ruimtes, de spullen die er eventueel staan, schimmel, gaten in
het dak, rotte plekken, gebroken ramen, kapotte dakgoot, niet onderhouden
tuin, …. Later neem je eventueel foto’s van herstellingswerken die je hebt
uitgevoerd. Noteer ook zeker de meterstanden van water, gas en elektriciteit.


Zorg dat je met je medekrakers goed hebt besproken hoe jullie om zullen
gaan met alle mogelijke scenario’s zoals komst van politie, eigenaar en de
pers. Dit doe je beter vooraf om geen moeilijke discussies te moeten voeren
op het verkeerde moment.
Wanneer je ruchtbaarheid wil geven aan de kraak, dan kan het nuttig
zijn om duidelijk te maken dat het pand vanaf nu bewoond is door ’s
morgens spandoeken uit te hangen, buurtpamfletten te verspreiden,
muurkranten op te hangen en/of de pers te contacteren.