antikraak vs stad Gent

Onder impuls van Schepen van Facility Management Christophe Peeters keurde de Gentse gemeenteraad in juni 2010 een nieuw proactief antileegstandsbeleid goed. De Dienst Vastgoedbeheer van de Stad Gent werkte een driestappenplan uit om de panden bij leegstand te beschermen tegen krakers en vandalisme. Vanaf nu worden leegstaande stadseigendommen in eerste instantie tijdelijk toegewezen aan mensen in acute precaire woonomstandigheden en in tweede instantie aan vzw’s op zoek naar een geschikte ruimte. In een derde instantie schakelt de stad antikraak- of vastgoedbeschermingsfirma’s in om hun patrimonium te vrijwaren van vandalisme en krakers. In de praktijk merken we dat de eerste twee stappen vaak worden overgeslagen.