leegstandslijst

De leegstandslijst kan door elke burger in Gent worden opgevraagd.

Hier vind je de leegstandslijst van november 2012.

Hier vind je het meldpunt “leegstaande sociale woningen”