2.2.2. welke plannen heeft de eigenaar

Belangrijker nog dan de naam van de eigenaar is te weten komen of er
plannen (zoals bouwaanvragen en sloopvergunningen) zijn met het pand.
Die informatie kan je opvragen op de Dienst Stedenbouw (Administratief
Centrum, Woodrow Wilsonplein). Je kan deze dienst ook telefonisch bereiken tijdens kantooruren op 09/266.79.50. Deze informatie is openbaar; de dienst is
dus verplicht je die informatie te geven. Mochten ze lastig doen, dan kan je
altijd beroep doen op het recht op openbaarheid van bestuur.
Waarom is die informatie zo belangrijk? Als een pand te koop, te sloop
of te huur staat, of als er bouwvergunningen (of een aanvraag tot…) voor
zijn, dan kan de eigenaar je vrijwel onmiddellijk op straat zetten. Zoek in de
eerste plaats iets waarvoor er geen of slechts zeer vage plannen zijn. Kraak
best geen panden waar duidelijk verbouwingsplannen mee zijn of die recent
te koop of te huur staan, aangezien je dan een grote kans hebt om er snel uit
te vliegen. Wat natuurlijk niet betekent dat een bordje ‘te koop’ of ‘te huur’
een eeuwigdurende immuniteit moet geven. Een woning die met een dergelijk
bordje heel lang leeg blijft staan, betekent misschien gewoon dat de eigenaar
er een onredelijk hoge prijs voor vraagt. Kijk in het geval van
bouwvergunningen ook naar de geldigheidsdatum. Deze staat vermeld op de
affiche die altijd zichtbaar op het pand zou moeten hangen.
Een slooppand kan wel tot de mogelijkheden behoren, als het nieuwe
bouwproject vermoedelijk nog even op zich zal laten wachten (omdat het
project bijvoorbeeld nog niet de nodige vergunningen heeft of omdat het om
een omstreden nieuwbouwproject gaat). Slooppanden zijn bovendien vrij
veilig om te kraken aangezien schadeclaims vanwege de eigenaar vrij
onwaarschijnlijk zijn (pas op: het is wel al gebeurd).
Je kan natuurlijk ook de eigenaar opbellen (indien nodig met een excuus,
je bent een geïnteresseerde koper/huurder bvb.) en vragen naar zijn
plannen. Als hij niet geïnteresseerd is om te verkopen of te verhuren, dan
kan je het pand misschien wel kraken. Waarschijnlijk is er sprake van
speculatie of misschien weet de eigenaar niet wat hij met zijn woning wil
aanvangen. Indien je de eigenaar al in dit stadium contacteert, is het soms
beter om een mail te sturen of om te faxen, omdat je dan het antwoord op
papier hebt (wat eventueel nuttig kan zijn indien het tot een rechtszaak
komt).
Als je echt je identiteit niet zomaar kunt of wilt vrijgeven (bv. omdat je je
in een precaire situatie bevindt), laat dan eventueel iemand anders contact
opnemen met de eigenaar.
Andere interessante informatie: Hoe lang staat het pand al leeg? (erg
belangrijk) Waarvoor werd het vroeger gebruikt? Is het een beschermd
monument? Hoeveel is het waard?…
Belangrijk: Geef alle informatie, ook over ongeschikte panden, door aan
het infopunt! Daar wordt ze bijeengehouden en kunnen anderen ze
raadplegen. Kwestie van dubbel werk te vermijden. Sommige panden zijn
bijvoorbeeld al verschillende keren door verschillende mensen “gekadasterd”.
Informatie uitwisselen spaart soms tijd, moeite en geld uit en het is goed
voor de algemene samenwerking. Houd deze informatie ook zelf bij, dit kan
bruikbare informatie zijn om je juridisch verweer tegen een ontruiming voor
te bereiden.