6. nuttige adressen in Gent

Kadaster: Sint-Lievenslaan 27

Dienst Stedebouw: Administratief centrum, Woodrow Wilsonplein

Griffie Rechtbank van Koophandel: Opgeeistenlaan 401E

Rechtbank van Eerste Aanleg: Secretariaat van de Voorzitter, Opgeeistenlaan 401A

Balie Gent/Orde van Advocaten: Opgeeistenlaan 401P

Anarchistische infotheek
Steek informatie over jouw en andere panden binnen bij de Infotheek, Sparrestraat 1A.

Hier kun je ook een kraakarchief raadplegen met informatie over oude rechtszaken en
ontruimingen.

Open:  woensdag 16-21u

vrijdag 19-21u

zaterdag 14-17u

Gesloten van 15 juli tot 15 augustus

Infopunt Kraken
krakrakraak@riseup.net