Beweging Recht op Wonen

Beweging ‘Recht op wonen’ (BRoW)

Naar aanleiding van de actie ‘recht op wonen’ (op 28/09/2012/ aan het Gentse stadhuis) – waarbij de acute problematiek van dakloze gezinnen die op camping Blaarmeersen verbleven werd aangeklaagd – hebben Gentse actoren uit het maatschappelijke middenveld en kritische burgers beslist om de Beweging ‘recht op wonen’ uit te bouwen.

De vele jaren van onafgebroken zorg en ondersteuning die heel wat burgers en organisaties t.a.v. de meest kwetsbare inwoners ontwikkelden (de vele dak- en thuislozen, de nieuwe EU-burgers zonder vangnet, mensen zonder papieren, …) krijgt op deze manier een verlengstuk in een vorm van een beweging die wonen als grondrecht hoog op de maatschappelijke en politieke agenda wil plaatsen.

De Beweging ‘Recht op wonen’ wil in samenwerking met gelijkaardige initiatieven in andere Vlaamse steden en middenveldorganisaties die actief zijn inzake wonen een eisenpakket uitwerken t.a.v. politici binnen de diverse beleidsniveaus (stedelijk, Vlaamse Gemeenschap, Federaal en Europees) met het oog op het ontwikkelen van een fundamenteel ander woonbeleid.