wanpraktijken van WoninGent

Begin april worden er 6 appartementen in de Slachthuisstraat van WoninGent gekraakt door Gentse daklozen en Slovaakse families.

 

Op 16 april krijgen de bewoners bezoek van Anne Schiettekatte (sp.a-fractievoorzitster & afdelingshoofd sociale zaken & leefbaarheid WoninGent). Zij heeft bewoners bedreigd met de woorden dat ze problemen zouden krijgen bij het OCMW… Als ze niet vertrekken binnen 24u wordt de gerechtelijke procedure gestart met hoge kosten tot gevolg, wat hun toekomst zou hypothekeren… De huizen zijn gerenoveerd en er zouden al mensen geplaatst zijn die nu naar de nachtopvang moeten…

Dit is ongehoorde taal voor iemand die aan “sociale” politiek doet. Dit is zware intimidatie die men eigenlijk niet moet pikken. Het is trouwens overduidelijk dat de meeste appartementen niet gerenoveerd zijn. Daar was de wijkagent trouwens ook van overtuigd. De huizen stonden al jaren leeg en twee ervan al minstens 4 jaar.

 

Op 24 april krijgen de bewoners een dagvaarding om op 7 mei voor de vrederechter te verschijnen. Daarin eisen ze uitzetting 48u na betekening van het vonnis, zich solidair te horen veroordelen tot betalen van bezettingsvergoeding van 496€ voor april en 496€ voor de na april begonnen maand van bezetting en 1320€ gerechtskosten.

 

Het proces wordt met 1 week uitgesteld, omdat onze advocaat de stukken van de tegenpartij nog niet heeft kunnen inkijken. Op 14 mei wordt het proces met 1 maand uitgesteld, deze keer om de advocaat van WoninGent tijd te geven om bewijzen te vinden dat de woningen reeds toegewezen zijn.

 

Onverwachts krijgen de bewoners op 21 mei toch een vonnis van de vrederechter met vermelding dat ze binnen een termijn van 2 weken na betekening moeten vertrekken. Ons persoonlijk gedacht van dit gebeuren is, is dat WoninGent helemaal niet kan bewijzen dat de woningen toegewezen zijn en dat ze dus ronduit liegen! Hierover wordt dan ook niets vermeld in het vonnis. Het vonnis is dan maar gebaseerd op de overlast die 1 buur zou hebben… 4 van de 6 woningen liggen een eind verder in de straat.

 

Op 30 mei wordt het vonnis betekend door een deurwaarder, waardoor de ontruiming gepland wordt op 13 juni. Op 4 juni echter kwam er een meneer en een mevrouw langs om 9u, zogezegd van het bureau van de deurwaarder, om te zeggen dat ze alles moesten leegmaken en weg zijn deze avond. Ze gaan nieuwe ramen steken, maar hun appartementen waren nog niet aan de beurt. Heel verwarrend allemaal, ofwel liegt de deurwaarder (of weten ze het intern niet van elkaar) ofwel heeft er iemand zich uitgegeven voor deurwaarder deze ochtend, wat niet de eerste keer zou zijn. De slovaakse families vertrouwen het hele zaakje niet en willen zo snel mogelijk weg, ze willen vermijden dat de kinderen in een ontruiming komen te zitten. Het gevolg daarvan is dat 2 families die nacht in de nachtopvang geslapen hebben.

 

Na contact te hebben opgenomen met de deurwaarder wordt de ontruiming uitgesteld to maandag 17 juni. Mede doordat iemand vorige week bevallen is, krijgt men dus een weekend extra om een nieuwe woonst te vinden.

 

Er zijn geen structurele oplossingen voor de Slovaakse families. Woningent en Stad Gent wil hen uitdrukkelijk niet helpen, ondanks ze hier al 10 jaar wonen en hun kinderen hier geboren zijn… Ze maken liever hun leegstaande gebouwen onbewoonbaar dan mensen een dak boven het hoofd te bieden!!