4.3. wettelijke bescherming van een woning

Een woning is volgens de grondwet onschendbaar. Deze bescherming
van de woning staat los van het eigendomsrecht en beschermt dus ook een
kraakpand. Dit betekent dat de politie enkel binnenkan op basis van een
huiszoekingsbevel (opgepast: bij betrapping op heterdaad tijdens het
binnendringen is er nog geen sprake van een bewoond pand). Betreding door
de politie of de eigenaar in andere gevallen en zonder toestemming van de
bewoner, komt neer op huisvredebreuk.
Het kan belangrijk zijn om deze bewoning ook aan te tonen, bv. door het
feit dat je op dat adres post ontvangt en je een omslag met poststempel kan
voorleggen (tip: stuur jezelf eens een kaartje nog voor je het pand
voorkraakt). Een goed bewijsstuk is ook dat je bv. betalingsbewijzen voor
nutsvoorzieningen kunt voorleggen of dat je op het pand gedomicilieerd bent.