tijdslijn

Tijdslijn van de Beweging ‘Recht op Wonen’

 

De Beweging ‘Recht op Wonen’ laat zich kenmerken door hun acties in directe solidariteit met mensen die in een precaire woonsituatie begeven. Zo is het begonnen met de ondersteuning met de daklozen die in een tentenkamp in de Blaarmeersen woonden. Zij kregen te horen dat ze op 10 oktober 2012 de camping moeten verlaten, zonder structurele oplossingen. Om gehoor te krijgen voor die schrijnende situatie hebben ze, samen met oa Victoria Deluxe, op 28 september een volksvergadering georganiseerd in het stadhuis1.

 

Voor vijf mensen kwam er geen oplossing uit de bus. De enigste optie die nog overbleef voor hun, was een gebouw kraken2. Dit werd volledig ondersteunt door de Groep ‘Recht op Wonen’, wat een uitbreiding is geworden van de ondersteuningsgroep bij de volksvergadering. De reactie van de Stad liet niet lang op zich wachten, en kwam vrij snel met een dagvaarding om die mensen weer op straat te zetten. Natuurlijk heeft de Stad geen structurele oplossing. Op 22 november 2012 voert de Groep ‘Recht op Wonen’ een solidariteitsactie aan het nieuw gerechtsgebouw. Om de krakers te steunen, maar ook om druk uit te oefenen op het stadsbestuur3.

 

Op 6 december viel het vonnis van de Vrederechter: na betekening van het vonnis, 2 weken tijd om het pand te verlaten4. Ondertussen loopt er ook veel overleg tussen de Groep ‘Recht op Wonen’ en het stadsbestuur. Wat daarbij vooral opvalt is dat het stadsbestuur heel traag en ontwijkend antwoord.

 

Ondertussen breidt de groep in het kasteeltje nog uit5. Er komen twee Slovaakse families bijwonen. In het begin verliep dat samenwonen moeizaam. Problemen met de taal, de vele kinderen die er rondlopen,… Maar door rustig samen aan tafel te praten, werd voor elk probleem een oplossing gevonden. Er werd ook contact met de buurt onderhouden door middel van een buurtbrief.

 

De Stad Gent liet ons weten dat de mensen in het kasteeltje op 20 maart op straat gezet worden. Dit terwijl het overleg nog altijd loopt. Er is nog altijd geen sprake van een structurele oplossing. Erger nog, verschillende organisaties die deel uitmaken van de Groep ‘Recht op Wonen’ -die uitgegroeid is tot Beweging ‘Recht op Wonen’ -krijgen de aanbieding om het kasteeltje gratis te gebruiken voor oa workshops, vergaderruimten, tentoonstellingsruimtes, atelierruimtes,… Met andere woorden, Stad Gent wil 30-tal mensen op straat zetten, terwijl er nog altijd overleg is naar structurele oplossingen, zodoende het kasteelje dienst kan doen als atelierruimte???? Om te kotsen!

Begin maart kraken de bewoners een ander gebouw aan de Belgradostraat.6 Dit gebouw behoort een particulier. Op het eerste gezicht zag alles er goed uit. De eigenaar wou zelf een bruikleencontract mee ondertekenen. Iedereen, op een iemand na, van het kasteeltje verhuist naar het nieuwe pand. De Stad Gent komt met een brandweerrapport op de proppen dat het gebouw niet brandveilig zou zijn, en dus op basis daarvan direct ontruimd kan worden. Er is terug overleg tussen de Beweging ‘Recht op Wonen’ en de Stad.

Het kasteel krijgt intussen andere bewoners. Meerder gezinnen nemen hun intrek. Dit toont ook aan hoe schrijnend de situatie in Gent wel is. De Stad Gent schiet zwaar tekort in huisvesting! Families kiezen ervoor om in een pand te gaan wonen dat op korte tijd ontruimd dreigt te worden.

 

De Beweging ‘Recht op Wonen’ krijgt het bericht dat het kasteeltje op 4 april ontruimd wordt en niet op 20 maart. Al heel snel wordt de link gelegd met de Gentse Lente die op 21 maart een groots spectakel houdt om het woord allochtoon te begraven. Enkele verenigingen kunnen het niet laten om op de Gentse Lente een kritische kanttekening te maken7.

 

Op de ochtend van 3 april krijgt men telefoon dat de ontruiming van het kasteeltje opnieuw uitgesteld wordt, nu tot 16 april. Ditmaal wegens de aanhoudende koude. Maar voor de winteropvang is het niet te koud om langer open te blijven… Het kost de Stad Gent te veel geld. Toch hebben we op de avond van 3 april een tentenkamp opgezet naast het kasteeltje8. Hier kwamen veel buurtbewoners op af. Hieruit blijkt ook dat er maar een buurtbewoner is die klacht heeft neergelegd bij de stad. Dit spreekt tegen wat eerder verschillende keren in de media (door de Stad Gent) is verschenen van overlast. Er zijn nog altijd geen structurele oplossingen gevonden voor de Gentse daklozen, die nu al meer dan een jaar in een precaire woonsituatie zitten, en voor de Slovaakse gezinnen die hier al meer dan vijf jaar verblijven.

 

Twee weken later zijn er geen mogelijkheden meer om mensen langer in het kasteeltje te laten wonen. De dag voor de ontruiming beslissen we om met z´n allen het kasteel leeg te maken en te poetsen. De vooruitgang die we boeken: de Gentse daklozen verkrijgen een versnelde toewijs voor een sociale woning. Het kasteeltje wordt nu waarschijnlijk door antikraak gebruikt….

 

Het pand in de Belgradostraat is eveneens verlaten wegens de brandveiligheid. Intussen zijn er nu verschillende sociale woningen gekraakt die leeg staan in afwachting van renovatie9. Helaas worden de bewoners hier ook alweer weggejaagd: ze hebben een dagvaarding gekregen voor 7 mei om die woningen te verlaten….

1http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/29/woonbeleid-wanbeleid-volksvergadering-in-stadhuis

2http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121010_00329499

3http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121122_00378079

4http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121206_00394051

5http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130211_00465989

6http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130317_00507730&fb_action_ids=10200801072015119&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210200801072015119%22%3A119891324863033}&action_type_map={%2210200801072015119%22%3A%22og.recommends%22}&action_ref_map=[]

7http://www.lef-online.be/index.php/8296-gentse-lente

8http://www.lef-online.be/index.php/8328-actie-beweging-recht-op-wonen

9http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130417_00544871