5.1. anoniem blijven of niet?

Lange tijd is als advies gegeven om anoniem te blijven als kraker. Reden
was dat dan geen naam bekend was waarop de eigenaar kon dagvaarden.
Sinds een kleine tien jaar gebruikt men hiertegen de truc van het eenzijdig
verzoekschrift, waardoor de eigenaar een snelle ontruiming kan bekomen als
de tegenpartij onbekend is, m.a.w. als de krakers onbekend zijn.
Het is aan te raden om niet anoniem te blijven als je deze snelle
ontruiming wil voorkomen. Als je bekend bent bij de eigenaar, dan is hij
verplicht een tragere weg via de vrederechter te bewandelen en kan hij niet
zomaar eenzijdig een uitzetting bekomen. Als je je domicilie op het pand wil
zetten of elektriciteit, gas en water op jouw naam wil zetten, dan verlies je in
elk geval die anonimiteit.
Wat kan nog wel een reden zijn om anoniem te blijven? Als je
veranderingen in het pand hebt aangebracht waarvoor een schadevergoeding
gevraagd kan worden, kan je wel nog beter anoniem blijven. Schadeclaims
voor panden die sowieso voor de sloop bestemd zijn, zijn natuurlijk absurd,
maar het kan gebeuren. Bij slooppanden kun je overigens wel vervolgd
worden voor diefstal wanneer je zaken zoals marmer of koper uitbreekt.
Ook mensen die zich om één of andere reden in een precaire situatie
bevinden, kunnen er voor opteren om liever anoniem te blijven. En wanneer
je je verzet tegen een ontruiming dan kunnen de ontruimingskosten, samen
met eventuele andere juridische kosten, op jou verhaald worden (doch dit
gebeurt niet altijd).
Let wel: je identiteit vrijgeven aan de eigenaar of het gerecht wil niet
zeggen dat je meteen ook de politie moet binnenlaten en de identiteit van
iedereen moet laten controleren! Ook kun je zelf bepalen wanneer je dit doet,
het hoeft niet onmiddellijk. Het eerste contact met de politie gaat enkel over
de vaststelling van een kraak. Je vertelt hen gewoon dat het pand gekraakt
is. Punt uit. Domicilie-adressen aanvragen en andere zaken regel je
eventueel later en bij de gepaste instanties.