praktisch

Tegenwoordig weigert Gent systematisch domicilies op kraakpanden. Daarmee zijn ze eigenlijk zelf in overtreding met artikel 16, ┬ž 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. Meestal weigert Stad Gent je ook nog een antwoord te geven dat je domicilie geweigerd is. We raden aan om toch regelmatig naar het administratief centrum te gaan en te eisen dat ze je een antwoord geven op je domicilie-aanvraag. Als je dan uiteindelijk toch een papier krijgt, let er dan op dat er een datum staat en dat het ondertekent is door een ambtenaar. Hiermee verzamel je bewijzen die je kan opsturen naar Binnenlandse Zaken.

 

Als je (n)iets gekregen hebt, kan je een aangetekende brief schrijven naar Binnenlandse Zaken. Een voorbeeldbrief vind je hier.