2.2.1. wie is de eigenaar

Verzamel eerst zoveel mogelijk informatie over de eigenaar van het
pand. Eigendommen van de stad (of een andere overheid) zijn vaak een
pluspunt, omdat er geen rechtstreeks persoonlijk belang in het spel is.
Bovendien viel er in het verleden soms te onderhandelen over voorwaarden.
Kraken van een bedrijf kan voordelig zijn als het weinig korte
termijninteresse heeft in het gebouw. Anderzijds is er voor bedrijven vaak
geen financiƫle belemmering om tot ontruiming over te gaan. Kraken van een
particuliere eigenaar ligt meestal het moeilijkst, maar je kan geluk hebben
(overleden, verhuisd naar het buitenland, sympathieke persoon, …). Je kan
de eigenaar van een pand op het spoor komen op het Kadaster. Hiervoor heb
je enkel het adres van het pand nodig, dus geen uitleg waarom je de naam
van de eigenaar zoekt en anders moet je maar iets verzinnen, je zou het
willen kopen bijvoorbeeld. In Gent vind je het Kadaster in de Savaanstraat
11 (bus 7). Er wordt wel 4,20 euro aangerekend voor de verleende informatie.
In tegenstelling tot de informatie van buren of de adressering van de post is
het Kadaster betrouwbaarder. Let op: de informatie van het kadaster kan wel
een beetje verouderd zijn (bv. als het pand net de vorige week verkocht werd
en die informatie nog niet is doorgestroomd tot bij het Kadaster).
Wanneer je de naam hebt is het ook redelijk eenvoudig om uit te vinden
waar die persoon nu woont door te zoeken in de Witte Gids. Zo heb je ook
meteen het telefoonnummer om contact te leggen na de kraak.
Als de eigenaar een rechtspersoon (meestal een bedrijf: NV, BVBA, …) is,
dan kan je meer informatie bekomen door het dossier van deze
rechtspersoon in te kijken op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
, Dienst Vennootschappen en VZW’s (in Gent: Oude Schaapmarkt 22,
maar in juni 2007 verhuist de rechtbank naar het nieuwe Justitiepaleis).
Zoek de betreffende rechtspersoon eerst op in de databanken van het
Staatsblad (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm) en
noteer het ondernemingsnummer. Hiermee krijg je vlot informatie bij de
griffie.