Thesis

Gentrificatie als strategie voor stadsvernieuwing?

Studie van de kraakbeweging