2.2. het onderzoek

De informatie die je tot nu toe verzameld hebt is nog onvoldoende
betrouwbaar. Het is belangrijk zoveel mogelijk harde informatie te
verzamelen alvorens je gaat kraken.