Anti-kraak

Anti-kraak, een doorn in het oog.

‘Het Stad’ als grootgrondbezitters vullen hun talrijke leegstaande gebouwen met antikraak. Ze doen hierbij beroep op anti-kraakfirma’s die, in tijden van woonnood, misbruik maken van de leegstand. In de wereld van de flexibiliteit zoeken ze mensen die er voor te vinden zijn in een onzekere woonsituatie te leven en, tegen het betalen van huur, de leegstaande panden te bewaken.

Antikraakvenootschappen zijn niets anders dan een huisjesmelkersmaffia, die leegstand verhuurt onder het mom van een bruikleenvergoeding, wat het hen mogelijk maakt huizen te verhuren zonder dat de bewoners beroep kunnen doen op de huurrechten. Zo kunnen mensen uit hun huis worden gezet met een ophoepelingstermijn van 2 weken tot 3 maanden. Dit om de eigendom « op elk tijdstip te kunnen terugbezorgen aan de eigenaar ». En dan maar zorgen dat je als « huurder » een nieuwe woning vindt, want dat kunnen de antikraakvenootschappen niet garanderen.

Anti-kraak brengt de bewegingsvrijheid ernstige schade toe. De ‘bewoners/bewakers’ moeten zich houden aan gedragsregels. Zo mag je geen feestjes geven bij je ‘thuis’. De ‘beveiligingsagenten’ mogen niet langer dan drie dagen het pand verlaten en moeten een aanvraag indienen wanneer ze met vakantie willen.*

Een jongen in Gent werd uit zijn ‘woning’ gezet omdat vrienden van hem waren blijven logeren. Hij werd ervan beschuldigd ‘krakers’ te hebben toegelaten in het pand.

Je staat als ‘anti-kraakhuurder’ in voor het onderhoud van het gebouw, maar huurrechten heb je dus niet. Het herstellen van de kapotte boiler kan je dan ook maar beter zelf laten herstellen als je niet maandenlang zonder warm water wil zitten.*

Er zijn antikraakbedrijven die werken met een waarschuwings-en boetesysteem. Aan elke overtreding hangt een boete en na drie waarschuwingen vlieg je buiten. Ze hebben controleurs die met een huisbezoekje nagaan of je je wel aan de regels houdt. Zo zijn er mensen die waarschuwingen kregen omdat hun keukentafel er rommelig bij lag of omdat er onkruid op de stoep stond. Of die wakker worden met een controleur in de slaapkamer…*

Anti-kraak belichaamt het toppunt van de controlemaatschappij waarin we leven. Het is een überkapitalistisch controle-orgaan die de huurrechten en de de privacy schendt. Anti-kraakvenootschappen screenen hun ‘kandidaat-bewoners/bewakers’ en beproeft hen gedurende de ganse huurleenperiode of ze zich aan de gedragsregels houden. Dit is een nooit eerder gekend verhuursysteem, waarbij de ‘verhuurder’ zichzelf de macht toekent, het gedrag van ‘de huurder’ te bepalen en te controleren, en zonodig te bestraffen.

Anti-kraak draagt de ideologie van de Veiligheid en pleit voor een steriele samenleving.