Uitspraak krakers van De Vloek uit Den Haag

De Vloek ontruiming: veroordeling 30.030,35 euro

Op 21 december 2016 veroordeelde de rechtbank in Den Haag de tien mensen die zijn opgepakt tijdens de ontruiming van sociaal centrum De Vloek in 2015 tot 30.030,35 euro schadevergoeding.

De Vloek werd, nadat het 13 jaar eerder werd gekraakt, op 9 september 2015 ontruimd door een overmacht aan politie, leger, anti-terreureenheden, waterkanonnen en een scherpschutter. Tien mensen werden gearresteerd en later veroordeeld voor kraken, vijf van hen ook voor geweldpleging tegen de politie. De vijf zaten twee weken in de gevangenis.

Maanden na de ontruiming kwam de gemeente met een eis van ruim 50.000 euro schadevergoeding. Wij weigerden dit te betalen en startten een rechtszaak die maanden heeft geduurd. Op 21 december 2016 deed de rechter uitspraak en veroordeelde ons tot 30.030,35 euro schadevergoeding. Het bedrag bestaat voornamelijk uit op het opruimen en afvoeren van de hoeveelheid puin die volgens de gemeente is gebruikt voor barricades in het pand, en deurwaarderskosten.

Financiële repressie

Het is niet de eerste keer dat een gemeente dit middel van financiële repressie inzet. Zo moesten de mensen die zich verzetten tegen de ontruiming van de Ubica panden in Utrecht 37.500 euro betalen.

Het is een van de middelen uit de legio opties die de staat gebruikt in hun poging de sociale strijd te breken, en mensen extra te straffen buiten het strafrecht om. Wij zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schadevergoeding van 30.030,35 euro. Dit houdt in dat iedereen verantwoordelijk wordt gehouden voor het gehele bedrag; ieder van ons kan afzonderlijk gedwongen worden de volledige betaling te doen, ook al worden de anderen ook aansprakelijk gehouden. Het bedrag wordt dus niet door 10 gedeeld waarna ieder zijn deel moet betalen.

Hoger beroep

We hebben besloten om hoger beroep in te stellen. Het hoger beroep heeft echter geen schorsende werking. De vraag is dan ook of de gemeente het hoger beroep gaat afwachten, of het vonnis al ten uitvoer gaat leggen.

De strijd waar het om ging

Laten we niet vergeten waar de strijd rond De Vloek over ging. Anderhalf jaar lang is er een zeer actieve strijd gevoerd. Van het kraken van de Pier, de bezetting van het dak van het stadhuis tot demonstraties en allerlei andere acties. Deze strijd ging niet alleen om het behoud van een zeer belangrijke plek als De Vloek als sociaal centrum en onderdeel van de anti-kapitalistische structuren. Het was ook een strijd tegen de gentrificatie en veryupping van Scheveningen. Een strijd die niet alleen onszelf aan gaat maar erg veel mensen in Den Haag en daar buiten. Een fundamentele strijd tegen de verdrukking van het kapitaal, projectontwikkelaars en de grootheidswaanzin van lokale bestuurders. Een strijd die gevoerd moet blijven worden.

Ondanks deze veroordeling en de vele andere repressieve maatregelen die ons treffen in Den Haag zijn wij vastberaden om ons niet neer te leggen bij deze wereld van uitbuiting, racisme en autoriteit. Wij zetten de sociale strijd voort!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.