Kraakverbod terug ingetrokken

Door de discussie open te trekken en het voorstel grondig te analyseren is de Beweging Recht op Wonen er in geslaagd om het wetsvoorstel te laten intrekken!

Volg de discussie en reacties op de wereld morgen.

Karin Temmerman en zelfs Daniel Termont hebben gereageerd. Uit hun reacties blijkt dat men weinig zicht heeft op de realiteit: Het kraakverbod dient volgens hen, om te kunnen optreden als een pand zou gekraakt worden terwijl de bewoner op reis is, in het ziekenhuis ligt of als het pand gerenoveerd wordt.

Als men tijdelijk hun woning verlaat, staat het huis niet leeg, kijkt men door het raam, ziet men dat het bemeubeld is. Gaat men naar het kadaster, weet men dat er domicilies op staan, Het huis zal er zeker niet verloederd uitzien na enkele dagen afwezigheid, Waardoor het al niet in het oog springt van “de kraker”,

 

Daniel verwijst ook nog dat het opvalt dat er steeds meer panden gekraakt worden van private eigenaars. Dat klopt ook. De enige reden hiervan is dat private eigenaars wel inzien dat kraken vele voordelen met zich meebrengt (geen leegstandsbelasting meer moeten betalen, pand wordt onderhouden en opgeknapt,…). Eigenaars zijn meestal wel bereidt een bruikleenovereenkomst af te sluiten met de krakers. Daartegenover staat de a-sociale houding van Stad Gent. Zij criminaliseren krakers en starten onmiddellijk de procedure tot uithuiszetting. Daarbij werken ze nauw samen met antikraakfirma´s om te voorkomen dat hun patrimonium gekraakt wordt. Daarbij vallen de armsten ook uit de boot; men mag geen kinderen hebben, een inkomen kunnen aantonen,..

 

Hopelijk hebben ze hun lesje geleerd en wagen ze het niet meer om opnieuw een voorstel in te dienen…

This entry was posted in Beweging Recht op Wonen, kraken. Bookmark the permalink.