docu Victoria Deluxe + Leegstand Zonder Zorgen + debat

Fimhuis Klappei presenteert:

docu Victoria Deluxe + Leegstand Zonder Zorgen + debat

Maandag 4 november, Klappeistraat 2, Antwerpen

info Filmhuis Klappei

19u: deuren open

19u30: start filmgedeelte
Eerste toonmoment kraak-reportage Victoria Deluxe: Regie: Victoria Deluxe / België / 2013 / 30 min
Leegstand Zonder Zorgen: Regie: Abel Heijkamp / Nederland / 2013/ 30 min

Na de documentaires volgt een debat rond woonbeleid, alternatieven en schijnoplossingen. In het panel:

Nadine Peeters, huurbegeleidster bij een sociaal verhuurkantoor, in 2012 verkozen voor de districtsraad van Antwerpen voor de Partij van de Arbeid

Abel Heijekamp – Bond Precaire Woonvormen (NL): BPW is opgericht om de woonrechten van antikraak en andere ‘flexbewoners’ op te eisen en te waarborgen. De BPW is dé specialist op het terrein van onvoorspelbaar wonen en informeert en adviseert actief over de risicovolle kanten van antikraak en andere precaire woonvormen. Ook biedt de Bond juridische back-up, zowel inhoudelijk, moreel als financieel, voor flexbewoners die voor hun rechten op willen komen.

Yves Stevens, directeur Camelot België – Camelot, de Europese leegstandbeheerder, beveiligt, onderhoudt, verzekert en genereert inkomsten uit leegstaande vastgoed.

Maarten Van Opstal, woont anti-kraak en deelt zijn ervaringen met ons
Ook de filmmakers zullen aanwezig zijn.

Inkom: vrije bijdrage

De huidige woningmarkt vereist steeds meer flexibiliteit van bewoners en woningzoekenden. Dit merken we onder meer door de snelle opmars van leegstandsbeheerbedrijven – de zogenaamde anti-kraakbureaus. Door het aanhoudende tekort aan betaalbare woningen onder de bevolking en andere structurele problemen op de woningmarkt, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van flexibele verhuurvormen waaronder bruikleenovereenkomsten en antikraak. In België heerst er momenteel nog een juridische leegte wat betreft deze woonvormen. Een risico dat de groei van deze precaire woonvormen met zich meebrengt, is dat het reguliere verhuur met volledige huurrechten en een gezonde, goed functionerende (sociale) huurmarkt onder druk zet en langzaamaan verdringt. Woningzoekenden komen hierdoor steeds vaker in een bijna rechteloze situatie terecht. Hoe moeten we als woningzoekenden en (culturele) ruimtezoekenden anno 2013 ons woonrecht en het recht op de stad eigenlijk opeisen? Hoe kunnen we hedendaags protest het beste vormgeven en hoe kunnen we elkaars initiatieven versterken?

This entry was posted in antikraak, Beweging Recht op Wonen, kraken. Bookmark the permalink.