infomania: lezingen en discussies over de wooncrisis

Reeks interessante lezingen en discussies over de wooncrisis!!!!!
Wat is de impact van stadsvernieuwingsprojecten?
Welk huisvestingsbeleid wordt vandaag gevoerd?
Hoe voeren we actie en campagne voor het recht op wonen?

ma 18/11: gentrificatie als strategie van stadsvernieuwing (Bart Van Bouchaute)

ma 25/11: huisvestingsbeleid doorgelicht (Pascal De Decker)

ma 02/12: sociale huisvesting (Patrice De Meyer)

ma 09/12: recht op wonen van bovenaf en onderuit (Pascal Debruyne)

ma 16/12: discussie recht op wonen

 

alles gaat door in het ANARCHISTISCH CENTRUM
sparrestraat 1a, brugse poort, gent

start 20u15 – gratis toegang

 

www.info-mania.be

infomania@collectifs.net

This entry was posted in Beweging Recht op Wonen. Bookmark the permalink.