Doe mee met BRoW op de Rebelse Parade

Op zaterdag 19 juli wordt er verzameld om 14u in de kartuizerlaan (bij meerhem) voor de lagere school ´de buurt´.

Kom talrijk en breng iets mee wat de huidige problematiek zichtbaar maakt (sandwich, paraplu waar vanalles aanhangt, kartonnen huis, …)

De BRoW wil constructieve voorstellen voor een fundamenteel ander woonbeleid gerealiseerd zien:

 • daklozenopvang moet meer gezins- en kindvriendelijk
 • humane opvang en ondersteunig voor mensen zonder papieren
 • ruimte om te experimenteren met nieuwe woonvormen
 • meer woningen voorzien voor grote gezinnen
 • geen uithuiszettingen zonder alternatief
 • offensieve en vernieuwende aanpak van leegstand op de sociale en private huisvestingsmarkt
 • weren van commerciele anti-kraakfirma´s die niet toegankelijk zijn voor mensen met een laag inkomen
 • stoppen van het criminaliseren van mensen die kraken uit noodzaak
 • actief opsporen & aanpakken van discriminatie, huisjesmelkerij,…
 • samenhuizen zonder inkomstenverlies
 • investeren in bouw en opknappen van sociale woningen met participatie van de betrokkenen
 • maximum huurprijzen (gekoppeld aan kwaliteitseisen)
 • kwaliteitsverbetering van (private) woningen
 • meer betrokkenheid van gebruikers van opvang in de uitbouw van een betere hulpverlening

Wonen is immers een sociaal grondrecht dat absoluut noodzakelijk is om andere grondrechten, zoals
het recht op arbeid, het recht op sociale bijstand en het recht op onderwijs echt concreet op te eisen!
Enkele feiten waar we nu mee geconfronteerd worden:

 • 1500 leegstaande sociale woningen
 •   300 leegstaande private woningen op de officiële leegstandslijst van Stad Gent waarvan 21 in de Brugse Poort. De ‘Precaire Puzzel´ inventariseerde in die buurt eigenhandig 48 leegstaande woningen.
 • 10 000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning
 • De groep dak- en thuislozen is divers en neemt toe. Officiële cijfers zijn er niet omdat een groot deel van deze mensen niet of op een gebrekkige manier in aanraking komt met de reguliere hulpverlening.
This entry was posted in Beweging Recht op Wonen. Bookmark the permalink.