1 jaar actiecampagne vrijplaats De Vloek. Waar staan we nu?

*Vandaag precies een jaar geleden kraakten activisten van vrijplaats De Vloek de Pier aan het Scheveningse strand uit protest tegen de voor genomen ontruiming van De Vloek en de bouw van een Topzeilcentrum op diezelfde plek. Een jaar later strijdt De Vloek nog steeds tegen deze
nieuwbouwplannen en tegen de destructieve manier van stadsvernieuwing die de gemeente doordrukt. Maar waar staan we nu na een jaar actie voeren?*

De gemeente wilde De Vloek al op 5 januari van dit jaar ontruimd hebben, maar zelfs na 3 keer uitstel zit De Vloek er nog steeds. De discussie rond De Vloek en stadsvernieuwing is hoog opgelopen in Den Haag . De Vloek geniet veel steun van mensen in Den Haag maar ook zeker van daarbuiten. De discussie over veryupping en stadsvernieuwing is duidelijk op de agenda gezet.

*Alternatieve locatie*
De gemeenteraad sprak zich bijna unaniem uit dat initiatieven die in De
Vloek gevestigd zijn belangrijk zijn voor Den Haag. Het college
gebruikte het aanbieden van een alternatieve locatie om te proberen de
angel uit het politieke debat te halen. De Vloek is altijd duidelijk
geweest; als de gemeente iets wil aanbieden dan moeten ze dat doen, maar primair strijden wij voor het behoud van De Vloek aan de Hellingweg en tegen het zinloos bouwen van nog een zeilcentrum in de haven. De Vloek heeft nooit gevraagd om een vervangende locatie, hoewel wij het van uiterst belang vinden dat de initiatieven uit De Vloek doorgang kunnen
vinden. De gemeente heeft het aanbieden van een alternatieve locatie
echter steeds als pressiemiddel gebruikt. Ze verzochten De Vloek zelfs
om geen rechtszaak aan te gaan en het pand vrijwillig te verlaten. De
Vloek is hier nooit op ingegaan. Als de gemeente echt vind dat de
initiatieven van De Vloek van grote waarde zijn, dan bieden ze iets aan
zonder dat als drukmiddel te gebruiken. “We laten ons niet de mond
snoeren. De strijd is groter dan De Vloek alleen” aldus Kwinten
Keesmaat, woordvoerder van De Vloek.

Na maanden onderhandelen leken De Vloek en de gemeente er niet uit te
komen. De Vloek kan en wil niet garanderen dat iedereen uit het pand
vertrekt omdat De Vloek geen hiërarchische organisatiestructuur kent.
Ook de rechter liet zich in het vonnis uit over de gang van zaken rond
het verlaten van het pand: /“[Dat] De Vloek (lees: de daartoe behorende
personen en bedrijven) er voor garant staat dat iedereen die zich in het
Pand bevindt meewerkt aan de ontruiming. Een dergelijke – verstrekkende
– voorwaarde kan in redelijkheid echter niet worden gesteld, aangezien
De Vloek dat niet in haar macht heeft.”/ Hiermee geeft de rechter De
Vloek op dit punt dan ook gelijk. De Vloek heeft nog geprobeerd nader
tot de gemeente te komen maar de gemeente wilde dit niet, tot afgelopen
woensdag. De gemeente voelde zich toch genoodzaakt om met de eisen van
De Vloek in te stemmen. Een gedeelte van de initiatieven die in De Vloek
een plek hebben zijn overeengekomen om de alternatieve locatie aan de
Beatrijsstraat te betrekken. Deze initiatieven, verenigd in de
vereniging Zeedranck & Havenkunst, moeten daarvoor een ledenlijst
overleggen. De leden die op de ledenlijst staan moeten het pand voor 1
september verlaten. Dat de vereniging naar de alternatieve locatie gaat
is in consensus in de algemene Vloek-vergadering besloten.*

*De strijd is nog niet voorbij*

De strijd tegen veryupping en de bouw van het Topzeilcentrum is nog niet
voorbij. Het kort geding dat de gemeente tegen De Vloek aanspande werd
verloren. Maar de bezwaren van de buren van De Vloek tegen de
bouwplannen werden door de bezwarencommissie gegrond verklaard. De
gemeente negeerde echter het advies van de bezwarencommissie. Daarover
dient vrijdag 14 augustus een voorlopige voorziening. Ook gaat De Vloek
in versneld hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat De Vloek
ontruimd mag worden. “Er mist nog een cruciale vergunning om te kunnen
beginnen met bouwen en ook is de bezwarencommissie het met ons eens dat
er allerlei dingen in de bouwvergunning niet kloppen.

“De strijd gaat door. De gemeente moet zich realiseren dat de stad niet
gemaakt wordt door projectontwikkelaars maar door de mensen die er wonen
en hun initiatieven. Zolang dat genegeerd wordt zal de strijd doorgaan”.*

1 jaar actiecampagne*
In de vroege ochtend van 7 augustus 2014 kraakte activisten van De Vloek
de leegstaande Pier aan het Scheveningse strand als aftrap van de
actiecampagne voor het behoud van De Vloek en tegen de veryupping van de
haven. Tijdens de actie werd er een 27 meter lang spandoek aan de
bungyjump toren gehangen met de tekst “Vloek blijft”. De actie haalde in
heel Nederland al het nieuws. Op 6 september 2014 hielden ruim 1000
mensen een manifestatie bij het stadhuis waarbij de initiatieven van De
Vloek tijdelijk werden verplaatst naar het Spuiplein. Op 13 oktober 2014
hingen mensen door heel Europa (in oa Griekenland, Duitsland, België en
Spanje) spandoeken op uit solidariteit met De Vloek.

Op 14 oktober 2014 bezetten een aantal activisten een korte tijd het dak
van het stadhuis om daar een spandoek van 21 meter op te hangen. Het
spandoek hing nog niet of de politie en beveiliging maakte een einde aan
de actie. Toch kreeg de actie veel media aandacht. Op 23 oktober besloot
de gemeenteraad dat de nieuwbouwplannen voor het Topzeilcentrum doorgang
kunnen vinden en De Vloek ontruimd moest worden. Na de
gemeenteraadsvergadering gingen ruim 50 mensen spontaan de straat op en
demonstreerden door het centrum van Den Haag. De politie viel de
demonstratie aan en er werden 8 mensen opgepakt. Een week later, op 29
november 2014 organiseerden sympathisanten uit Maastricht daar een
demonstratie uit solidariteit met De Vloek. Activisten uit Duitsland en
Nederland liepen een demonstratie door het centrum van Maastricht.

Op 6 december 2014 wilde De Vloek een demonstratie lopen door het
centrum van Den Haag, maar deze werd op drogredenen en leugens verboden
door burgemeester Jozias van Aartsen. Activisten van De Vloek gingen
toch naar het Kerkplein waar de demonstratie zou plaatsvinden, waar zij
met dichtgeplakte monden en lege spandoeken ‘niet’ demonstreerden om zo
te laten zien dat zij monddood waren gemaakt. Van 26 t/m 28 december
2014 organiseerde De Vloek de ‘actiedagen voor het behoud van De Vloek
en voor autonome ruimtes’. Tijdens de actiedagen werd o.a. het oude
belastingkantoor aan de Stationsweg gekraakt, wat na 6 uur met veel
machtsvertoon werd ontruimd. Op 7 maart 2015 organiseerden
sympathisanten demonstraties in Eindhoven en Tilburg. Op 15 maart
demonstreerden 300 mensen in de binnenstad van Den Haag ‘Voor De Vloek
en tegen de uitverkoop van de haven’.

Van 28 t/m 31 maart 2015 organiseerde De Vloek het ‘Carnival van de
Onderstroom’. Tijdens het Carnival werd o.a. een fietsdemonstratie, een
fietsspeurtocht en een Streetrave gehouden. Op 14 mei 2015 (her)openende
wethouder Karsten Klein (verantwoordelijk voor de aankomende ontruiming)
een restaurant in het Nautisch Centrum, het huidige zeilcentrum in de
straat bij De Vloek. Bij de opening voerden zo’n 15 activisten actie
tegen de veryupping van de haven. Op 14 mei 2015 plakte activisten van
De Vloek poster van de Volvo Ocean Race over met de tekst ‘afgelast
wegens geldverspilling’, om zo te ageren tegen een elite festival waar
niemand in Scheveningen van profiteert. Op 17 juni probeerde activisten
van Stop Veryupping (een samenwerkingsverband van inwoners van
Scheveningen en De Vloek) de boten van de Volvo Ocean Race te enteren.
Hierbij werden 5 mensen opgepakt. Op 18 juni werd er als tegenhanger van
het Volvo Ocean Race festival een straatfeest gehouden tegen veryupping.

Verder zijn er talloze kleinere acties geweest tijdens commissie en
gemeenteraadsvergaderingen. Ook tekenden duizenden mensen een petitie en
spraken tientallen culturele organisaties zich uit voor het behoud van
De Vloek.

www.devloek.nl
twitter.com/devloek
facebook.com/devloek

This entry was posted in kraken. Bookmark the permalink.