Woonwagenbewoners dreigen uitgezet te worden

De camping aan de Alfons Braeckmanlaan is al zeven jaar gekraakt. We leven er in woonwagens. De eigenaar is Dienst Vastgoed van Stad Gent. Op 29 april ontvingen we onverwacht een dagvaarding waarin geschreven staat dat we op 12 mei voor de vrederechter moeten verschijnen. De stad eist dat we na 1 maand moeten oprotten voor een wandelverbinding door ons terrein. Het proces werd een paar keer uitgesteld en de volgende zitting is op 16 juni.

 

Een korte geschiedenis. Acht jaar geleden werd het terrein door ons in erbarmelijke staat aangetroffen. De meeste chalets en stacaravans die nog op het terrein aanwezig waren, waren klaar voor het schroot en vaak tot de nok met afval gevuld. Geleidelijk werd het afval gesorteerd en weggebracht, de bouwvallen werden neergehaald, de vele roofing en asbest werd zorgvuldig weggebracht. Bij deze werken konden wij op de zeer welkome steun van de groendienst en ivago rekenen, zij boden ons gratis containers aan.

In 2013 nam de Dienst Vastgoed contact met ons op. Na onderling overleg lieten we hen toe om op het terrein foto’s te nemen van constructies die na onze verhuis zouden blijven staan. In dit overleg werd ons beloofd dat we kunnen blijven tot aan de start van de afbraak (datum nog onbekend). We hebben dan ook een uitgebreide tekst gestuurd naar Dienst Vastgoed om onze situatie, met bijhorende problematiek, aan de dienst Wonen voor te leggen. Daar kwam helaas geen antwoord op.

Vorig jaar hadden we goede communicatie met Aquafin. Zij willen dit jaar de gracht die grenst aan de camping in ere herstellen. Zij hebben ons een gedetailleerd plan gegeven met hoe de gracht zal liggen. Ze hebben die gracht zelf één meter opgeschoven, deels door ons bezwaar, zodoende vele bomen niet te moeten kappen.

 

Wij zijn helemaal niet tegen die wandelverbinding. Het is alleen typerend hoe de Stad met hun eigen gemaakte afspraken omgaat. Wij zijn nooit uitgenodigd voor enig buurtoverleg over de plannen met de buurt -ondanks domicilies-, in tegenstelling tot andere buurtbewoners. Er is nog helemaal geen duidelijk plan en beleidsvisie over de concrete invulling van het terrein. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd.

 

Onlangs hebben we twee aangetekende brieven gestuurd (één naar burgemeester Termont en één naar schepen van Wonen Balthazar). Daarin vermeldden we de precaire situatie van woonwagenbewoners. Tevens voegden we enkele alternatieve plekken toe van overheidsinstellingen waar we het wel zien zitten om er te wonen. Twee weken later ontvingen we een brief van de burgemeester die de hete appel doorschuift. Hij is er niet voor bevoegd en heeft de brief doorgegeven aan schepen van wonen Balthazar. Daaruit blijkt duidelijk de onwil van Termont. Enkele jaren geleden was het toch Termont die bemiddelde met vier VZW’s en het CAW zodoende dat 54 Gentse Slovaken een jaar lang konden blijven wonen in het klooster aan de Muide. Van schepen Balthazar hebben we tot nu toe nog niets ontvangen.

This entry was posted in kraken. Bookmark the permalink.